Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en sømløs overgang fra skole til jobb for utviklingshemmede. Arbeiderpartiet vil garantere utviklingshemmede jobb. Nå vil forslagsstillerne skaffe politisk støtte, slik at alle kan få mulighet til å delta i arbeidslivet.

Foto: Stortinget

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en sømløs overgang fra skole til jobb for utviklingshemmede. Arbeiderpartiet gikk nylig ut og lanserte sitt forslag om en jobbgaranti.

Les NTB-saken hos abcnyheter.no

ASVL og vekstbedriftene har denne høsten arrangerte Årets Viktigste Frokost. Over hele landet har lokalpolitikere fått presentert samme krav: 100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede etter endt skolegang.

Et paradoks

– Det er et paradoks at man bruker mye penger på å få psykisk utviklingshemmede gjennom skolen og så bare slipper dem ned i et sort hull når de har fylt 18, sier Geir Lippestad, styreleder i ASVL til NTB.

Kravet har fått mye oppmerksomhet i lokale aviser, og også politikerne på Stortinget har merket seg det.

Senterpartiet med eget forslag

Senterpartiet lanserte i våres et eget representantforslag om tilrettelagte jobber.

«Forslagsstillerne mener at samfunnet har en plikt til å tilrettelegge for at alle skal kunne få utnytte sine ressurser og ha et arbeid eller tilrettelagt arbeid eller en aktivitet å gå til. Særlig gjelder dette for ungdom og unge voksne som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv. At mange må vente i årevis på å få noe meningsfullt å gjøre på dagtid, og slik få oppleve mestring, tilhørighet og det å være til nytte, er uakseptabelt», heter det i representantforslaget fra Senterpartiet.

Foto: Stortinget

Partiet går inn for at behovet for tilrettelagte jobber blir ordentlig dokumentert, og at det lages en opptrappingsplan for nye jobber. I tillegg ønsker partiet at det kommer på plass modeller som sikrer en sømløs overgang fra videregående skole til tilrettelagt arbeid for ungdom har behov for det. Senterpartiet peker også på at det er store geografiske forskjeller i dekningen av arbeidsplasser, og at dette må ryddes opp i.

Arbeiderpartiet ønsker pilotprosjekt

Arbeiderpartiet har lansert liknende tanker i sitt arbeidslivsmanifest, og budskapet ble tydeliggjort i forbindelse med Årets Viktigste Frokost, da Lise Christoffersen, medlem i Arbeids- og sosialkomitéen, besøkte ASVLs stand i Oslo.

Partiet vil garantere utviklingshemmede jobb.

– Vi må ha et arbeidsliv med plass til alle. Det går inn i kjernen av velferdssamfunnet, sier Christoffersen til NTB.

For å komme raskt i gang vil Arbeiderpartiet foreslå at man starter med et pilotfylke, der staten bidrar med en vesentlig andel av kostnadene for å sikre flere tilrettelagte arbeidsplasser, skriver NTB.

Frir til KrF

ASVL følger den politiske utviklingen med spenning, og er glade for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å gjøre noe med at 8 av 10 utviklingshemmede går rett over i arbeidsledighet når de er ferdige på skolen.

Arbeiderpartiet nevner særlig KrF som en mulig alliansepartner i dette spørsmålet.

– Jeg håper å få drahjelp fra KrF for å få flertall, for vi har en god felles historie på Stortinget, sier Christoffersen

KrF har i en årrekke støttet kampen for flere tilrettelagte jobber. ASVL håper at KrF fortsatt får gjennomslag for sin tydelige profil i kampen for arbeid til alle.