Margret Hagerup er blant forslagsstillerne. Foto: Stortinget

 

Høyre, Venstre og KrF ønsker en opptrappingsplan for flere tilrettelagte jobber.

Partiene har nylig fremmet et representantforslag om saken i Stortinget. I forslaget tar de også til orde for at ansatte med tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet må få et oppfølgingstilbud.

Abid Raja (V), Anna Molberg (H) , Aleksander Stokkebø (H) , Dag-Inge Ulstein (KrF), Henrik Asheim (H), Margret Hagerup (H), Sveinung Rotevatn (V) er forslagstillere.

Margret Hagerup har tidligere markert seg som en forkjemper for de som trenger et tilrettelagt arbeids- og opplæringstilbud. Hun mener Varig tilrettelagt arbeid er en viktig del av inkluderingsdugnaden.

Representantforslaget ble omtalt i Stavanger Aftenblad 10. desember. (Faksimile)

Daglig leder ved Avanti Ryfylke, Kjetil Søyland forteller til avisen at det er stor mangel på statlige tilrettelagte jobber, og at kommunen derfor har gått inn for å helfinansiere arbeidsplasser.

-Dette forteller hvor stort behovet er og hvor viktig kommunene mener dette er. Når folk er passive fører det ofte til en utvikling i negativ retning, der de blir stadig mer avhengig av helse, psykiatri og andre offentlige tjenester og alt som følger med. Dette fører til unødvendig store utgifter for samfunnet, sier han.