Arbeider i kjeledress viser tommel opp!
Foto: Joakim S. Enger

ASVL er kjent med at Nav Trøndelag har bedt om å få tilsendt en løsningsbeskrivelse på hvordan bedriften vil jobbe med VTA-tiltaket knyttet opp mot kravene i kravspesifikasjonen. Det er forventet at dette vil bli påkrevd i alle fylker. Til dere som ikke har fått denne henvendelsen fra Nav, har vi lagt inn link til ny kravspesifikasjon og en kompetansematrise til forberedelse av løsningsbeskrivelse på VTA og kompetansekartlegging av ansatte.

Punkt 5 i kravspesifikasjonen beskriver krav til organisering og gjennomføring av tiltaket. Her vises det bl.a til at Tiltaksarrangør skal som hovedregel tilby én fulltidsansatt veileder per fem tiltaksplasser i tiltaket. Veileder skal ha oppfølging og veiledning av ansatte som sin primæroppgave, og ellers andre oppgaver som direkte knytter seg til ansattes behov for oppfølging. Punkt 6 i kravspesifikasjonen beskriver hvilke kompetansekrav som stilles til utførende personell.

NAV Trøndelag har bedt om å fylle inn kompetansematrise både for AFT og VTA tiltaket, da det kan være ansatte som jobber med begge tiltakene. Kompetansematrisen inneholder 3 faner: en veileder, en fane for VTA og en fane for AFT.

Lenke til kravspesifikasjon

Lenke til kompetansematrise