Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett. Satsingen på Varig tilrettelagt arbeid er ikke på langt nær nok, og ASVL krever at det kommer på plass en opptrappingsplan.

Flyndra smører smørbrød.jpg

Et stort flertall av de 9.800 personene som har tilrettelagt jobb, arbeider i en av ASVLs medlemsbedrifter. Vi snakker om arbeidsplasser for personer som er født eller blitt uføre. Det mangler flere tusen arbeidsplasser for denne målgruppen. I tillegg trenger også de som må nærme seg arbeidslivet gradvis, ved hjelp av arbeidstrening og helhetlig oppfølging, et betydelig styrket tilbud.

Dette budsjettet mangler nok satsing for begge gruppene. ASVL krever derfor:

  • At det kommer en opptrappingsplan for nye tilrettelagte arbeidsplasser. Det foreslåtte antallet nye plasser dekker ikke på langt nær behovet når vi vet at mange tusen står i kø. For 2018 krever vi 500 nye plasser, og deretter 500 nye plasser hvert år i denne fireårsperioden, slik at vi når 2.000 nye plasser innen 2021.
  • At Stortinget sikrer et betydelig løft av antall nye plasser i det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening.

 

Mer om kravene:

1 – Opptrappingsplan for tilrettelagte jobber (VTA)

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en styrking av budsjettposten for Varig tilrettelagt arbeid med 15 millioner kroner. Det vil si at om lag 125 personer som venter på tilrettelagt jobb, tas ut av køen, og får et tilbud i arbeidsmarkedet Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Det er vi, arbeidstakere og pårørende selvfølgelig veldig glade for.

Men det er ikke på langt nær nok.

18. september skrev Aftenbladet om at det manglet 135 plasser i Rogaland alene. Behovet er reelt sett større, men det innebærer uansett at regjeringens forslag ikke engang dekker behovet i ett enkelt fylke.

Ifølge rapporten Behovet for varig tilrettelagt arbeid fra Arbeidsforskningsinstituttet, manglet det opp mot 5.000 arbeidsplasser nasjonalt i 2012. Siden da har køene bare vokst. Vi innser at det å dekke gapet vil ta tid, men bevilgningstakten må settes betydelig opp. Vårt krav er derfor at det kommer på plass en forpliktende opptrappingsplan, med 500 plasser hvert år i denne fireårsperioden, til sammen 2.000 plasser på fire år, slik også Fellesorganisasjonen tar til orde for.

2 – Ikke glem de som trenger arbeidsforberedende trening (AFT)

Regjeringen ønsker å bruke 200 millioner kroner på individuell jobbstøtte. Vekstbedriftene bruker dette aktivt som virkemiddel for å få flere i jobb, og vi er glade for at regjeringen satser på dette. Samtidig må vi ikke glemme de som må nærme seg arbeidslivet enda mer gradvis – gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening.

Vårt krav er at Stortinget satser på begge deler, både individuell jobbstøtte og arbeidsforberedende trening – uten at det ene går på bekostning av det andre. Også de som har en lang vei å gå, må få et tilbud! For neste år mener vi Stortinget må bevilge penger til et betydelig løft av tiltaket Arbeidsforberedende trening.

 De siste årene har de samfunnseide vekstbedriftene lagt ned et betydelig arbeid for å få på plass et godt tilbud innen Arbeidsforberedende trening. Bruk denne plattformen til å få flere i jobb!

 Vi minner om det behovet som er uttrykt i anmodningsvektak nr 467 av 24. mars 2015, der Stortinget ber regjeringen særlig prioritere økning av plasser til det nye sammenslåtte tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Antall personer som trenger dette tiltaket, vil ikke bli mindre i fremtiden, parallelt med at langtidsledigheten stiger.