Romeriksordførere krever at beslutningen om å anbudsutsette tiltak for arbeissøkere blir reversert.

opertnei9.jpg

Forrige uke skrev Romerikes blad om situasjonen i Akershus, der vekst- og attføringsbedrifter risikerer å måtte nedbemanne fordi de taper kampen om anbudene. I mange tilfeller rundt om i landet har ikke vekst- og attføringsbedriftene hatt reell mulighet til å delta i konkurransen om anbud på arbeidsmarkedstjenester, blant annet fordi aktører som ikke trenger sertifisering innen attføringstjenester, kan delta på like vilkår som vekst- og attføringsbedrifter.

Ønsker ikke anbud

Vekst- og attføringsbedriftene er i hovedsak eid av kommunene, og nå tar ordførere i ni Akershus-kommuner til motmæle mot anbudspolitikken.

Les saken om ordførernes intiativ i Romerikes Blad (Faksimile)

I et brev til Arbeids- og sosialministeren 9. september minner de ministeren om at han så sent som i januar 2010 uttalte at han “ikke ønsket anbud innenfor attføring, fordi det kunne føre til et dårligere og smalere tilbud”.

Ordførerne ber statsråden om å komme til Romerike for å forklare bakgrunnen for at han har snudd,og for se konsekvensene av regjeringens politikk.

Ber regjeringen snu

«Det er fortsatt ikke for sent å revurdere denne beslutningen», skriver ordførerne i brevet.

Ordførerne i følgende kommuner har underskrevet brevet:

• Skedsmo

• Lørenskog

• Rælingen

• Fet

• Sørum

• Aurskog-Høland

• Nittedal

• Gjerdrum

• Eidsvoll