Arkvifoto: Joakim S. Enger

Velferd skriver 18. oktober om lærekandidatordningen for elever med behov for spesialundervisning.

Velferds journalist har møtt lærekandidat Reidar D.W. Ottesen hos Sarpsborg ASVO. Han har sin læretid på fruktavdelingen.

– Det er gøy å kjøre ut frukt. Det er hyggelig å møte kunder, sier han til Velferd.no.

De fleste lærekandidater jobber på ulike avdelinger i Sarpsborg ASVO. Noen lærer sitt fag hos andre bedrifter og virksomheter i området.

– Det er et nyttig supplement. Vi samarbeider blant annet med Kiwi, Rema og Sarpsborg kommune, sier Therese Grandahl, som er kontaktperson for lærekandidatordningen ved vekstbedriften.

Østfold er det fylket som har jobbet lengst med å utvikle en god modell for lærekandidater med særlige behov. Ordningen ble nylig utvidet til også å gjelde i hele det nye Viken fylke. Også Vestfold og Telemark har dette på plass.

Innlandet har fattet vedtak om et lignende ordning skal gjelde der. 

Heidi Solbakken

– Målet må være slikt opplæringskontor i alle fylker. Det er viktig at vekstbedriftene samarbeider og at fylkeskommunen har én aktør å forholde seg til, sier Heidi Solbakken, daglig leder i OkVekst – opplæringskontor for vekstbedrifter i Viken.

Les hele saken hos Velferd.no