Dermed blir arbeid mulig for enda flere.

2018-01-03 Bilde Sarpsborg ASVO_verksted.jpg

Statsbudsjettet for inneværende år innebærer at over 300 nye arbeidsplasser i Varig tilrettelagt arbeid skal fordeles ut over landet, både i skjermede og ordinære bedrifter.

Det betyr også at mange flere vil få muligheten til å finne sin plass i arbeidslivet.

Østfold er ett av fylkene som merker at det kommer nye jobber. Ifølge ASVLs medlemsbedrifter i fylket, har det blitt opprettet over 50 nye arbeidsplasser. 

-Dette er gledelige nyheter. Rapportene vi får inn fra Østfold, understreker verdien av å ha god oversikt på søkerne. I Østfold jobber NAV helt tydelig med å kartlegge aktuelle søkere, slik at man vet hvem som får behov når det nå blir nye jobber, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik.

Sandvik vil også understreke viktigheten av et godt opplæringstilbud for ungdom med særlige lærevansker.

-I Østfold har ASVLs medlemsbedrifter og opplæringsmyndighetene et godt samarbeid som gjør det mulig for ungdom med særlige lærevansker å få praktisk rettet opplæring i bedrift, gjennom lærekandidatordningen. Det er et eksempel til etterfølgelse, sier Sandvik.

Rapporten Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning, fra NTNU, viser at mange skoler ikke gir undervisning som kvalifiserer for arbeidslivet til elever med utviklingshemning. Bakgrunnen er den store mangelen på tilrettelagte jobber i den andre enden. Når skolene ser at det sannsynlige tilbudet elevene får etter endt skolegang er et omsorgstilbud i form av dagsenter, legger de opp undervisningen deretter, sier rapporten.

-Selv om ventetiden nå er over for de som får seg jobb, er mangelen på tilrettelagte svært stor. 65 prosent av personer med lettere utviklingshemning har verken jobb, eller tilbud om dagsenter. Det er sjokkerende, sier Sandvik.

Relevant litteratur:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Engeland, Jeanette & Langballe, Ellen Melbye (2017): Voksne og eldre med utviklingshemning: Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene?