Presentasjoner tirsdag 1. november:

Utenforskapet som en arbeidskraftreserve – Statistikksjef i NAV, Ulf Madsen

Få flere bein å stå på – Torill Gogstad og Jan Evensen, Fønix AS

Få flere bein å stå på – Simen Førsund, Smiløkka Arena AS

I Arbeid: Hvordan følge opp arbeidstakere med tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet – Merethe Horgen og Flemming Trondsen, ASVL

ASVL deler tanker om fremtiden – Merethe Horgen og Jens Gram, ASVL

ASVLs lederprogram Ordtilhandling – Stian Karlsen, Stina Hofgaard Røsjø og Fredrik Haune

Presentasjoner onsdag 2. november:

Sosial bærekraft gir økt konkurransefortrinn – men hvordan gjør vi det? – Anne Jorunn Ravndal, Bedriftsnettverket No17

Bærekraft i teori og praksis – Britt Villa, Asker Produkt AS

Bærekraft i teori og praksis – Ragnhild Maatla Salomonsen, Vidu AS

På lag med eieren – Svein Marfi, Lier ASVO AS

Offentlige anskaffelser kan gi arbeidsmuligheter for flere – Jens Gram, ASVL