Prioritering av Arbeidsforberedende trening

De som trenger det mest, må få tilbud.

Arbeidsforberedende er ikke tilstrekkelig prioritert. Stortinget bevilger ikke penger til nok plasser i tiltaket.

Arbeid gir selvtillit og mestring for enkeltindividet. Stort fokus på arbeidslinje medfører imidlertid til at NAV mange steder ikke anser avklaring mot uføretrygd som et tilfredsstillende utfall etter endt gjennomføring av Arbeidsforberedende trening.  

Lokale fylkes-NAV blander i tillegg mål med krav.

Resultat: De som trenger tilbudet mest, risikerer å bli fortrengt fra det.

ASVL mener:

Stortinget må sikre at arbeidsforberedende trening prioriteres, og at de personer som trenger det, får tilbudet. Stortinget må presisere at det ikke er et krav om overgang til arbeid på minst 50 prosent , men et mål.