Prioritering av Arbeidsforberedende trening

De som trenger det mest, må få tilbud.

  • Arbeidsforberedende trening er NAVs fremste tiltak for arbeidssøkere som trenger mye bistand for å finne sin vei i arbeidslivet.
  • Tiltaket er ikke tilstrekkelig prioritert, ettersom Stortinget bevilger ikke penger til nok plasser i tiltaket
  • Lokale fylkes-NAV prioriterer enkelte steder ned arbeidssøkere som trenger mye bistand til arbeidslivet, uten at det er gitt sentrale politiske signaler om dette
  • Regjeringen har varslet at de vil utrede fremtidig organisering av Arbeidsforberedende trening, og anskaffelsesform er et av temaene i en slik utredning
  • Tidligere anbudsutsetting av arbeidsmarkedstiltak har ført til mindre valgfrihet for arbeidssøkerne (færre tilbydere), og sentralisering av tilbud.
  • Manglende prioritering av Arbeidsforberedende trening, samt mulig kommersialisering av tiltaket, kan føre til at de som trenger tilbudet mest, risikerer å bli fortrengt fra det.

ASVL mener:

Stortinget må sikre at arbeidsforberedende trening prioriteres, og at de arbeidssøkerne som trenger det, får tilbudet der de bor. Anbudsutsetting av tiltaket må forhindres.