Lange søkerlister - for få nye jobber.

2019-08-06 Røyken og Hurums avis-reportasje-faksimile.jpg

Beregninger viser at det er behov for 70 nye tilrettelagte jobber i nye Asker innen 2025. Den nye kommunen vil bestå av Røyken, Hurum og Asker.

Ventelistene står bom stille, og mange må sette livet på vent i stedet for å ta del i arbeidslivet.

Røyken og Hurums avis har intervjuet Merete Holtet og Aase Løkkebø, som begge har barn med behov for tilrettelagt jobb.

– Det burde ikke være venteliste. Alle bør få et tilbud straks de er ferdige på skolen. Det er enkelt for kommunen å beregne hvor mange slike arbeidsplasser som trengs litt fram i tid, og hvor i «løypa» de er, sier Holtet og Løkkebø til avisen.

De mener det burde være unødvendig å sette barna på «oppbevaring» i den videregående skolen fordi det ikke er finnes andre tilbud.

Merete Holtets sønn måtte vente i nesten to år, mens sønnen til Løkkebø måtte vente i fem år før han fikk en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA), ifølge avisen.

Nå tar avisens redaktør Stein Ove Isaksen til orde for at flere tilrettelagte jobber må bli en sak i valgkampen.

«Det er en viktig sak – en konkret og lettfattelig sak – som vil bety så enormt mye for de menneskene som får slike tilbud. Og det er ingen tvil om at lokalpolitikere som snakker dette opp, vil kunne påvirke sentrale myndigheter til å bevilge det som trengs for at alle som har behov, skal få en varig tilrettelagt arbeidsplass.», skriver han på lederplass.

ASVL er helt enig med Røyken og Hurums avis. ASVL krever 100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang.