Fra aksjonen foran Stortinget 6. oktober.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det ikke lagt opp til noen økning i tilrettelagte jobber.

Bare én time før forslaget ble lagt frem, krevde medarbeidere med tilrettelagt jobb og arbeidsgiverforeningen ASVL 1.000 nye jobber i budsjettet i en nasjonal aksjon.

-Forslaget innebærer at regjeringen velger å opprettholde en arbeidsledighet på 80 prosent blant unge utviklingshemmede, sier direktør i ASVL, Dag Sandvik.

-Dette er en skam for en regjering som har satt trygt arbeid til alle som ett av sine fremste mål. Null nye jobber blir ikke mindre skammelig når regjeringen i budsjettet presenterer nye tall fra NAV Direktoratet som sier at behovet for tilrettelagte jobber faktisk viser seg å være dobbelt så stort som det våre beregninger tilsier.

 

De mest utsatte arbeidssøkerne må prioriteres

Regjeringen skriver at den ønsker å styrke Arbeidsforberedende trening, som er et tiltak 

for personer som trenger mye bistand for å komme i jobb. Regjeringen vil også sørge for at flere får tilgang til ordningen.

Realiteten er at det allerede har blitt kuttet i dette tiltaket, og kuttene vil fortsette med dette budsjettforslaget.

-Regjeringen sier altså én ting, men gjør det motsatte, sier Sandvik. 

-Skal regjeringen virkeliggjøre ambisjonen om å gjøre tiltaket tilgjengelig for flere, må den sørge for at NAV faktisk øker antallet plasser i dette tiltaket, i alle fylker, legger han til.

 

Glad for prøveprosjekt for oppfølging av ansatte i ordinære bedrifter

ASVL er glade for at regjeringen vil iverksette et prøveprosjekt som skal sikre tettere oppfølging for ansatte som har tilrettelagte jobber i ordinære bedrifter.

-Regjeringen erkjenner at et slikt arbeid må gjøres av kompetente aktører, og vekst- og attføringsbransjen står klare til å utføre oppdraget, sier Sandvik.

Lite treffsikre satsinger på unge

Selv om regjeringen har flere ulike satsinger rettet mot unge, blir utviklingshemmede igjen latt i stikken.

-Grepene regjeringen tar for å redusere utenforskap blant de unge, treffer ikke våre målgrupper godt nok, sier Sandvik.

ASVL vil gjerne komme i dialog med regjeringen om utformingen av de nye satsingene.

-Det er for eksempel lovende at regjeringen vil initiere forsøk med arbeidsorientert uføretrygd, og at de ønsker dialog om hvordan forsøket skal utformes og avgrenses. Vi vil gjerne bidra i den diskusjonen, sier Sandvik.

Regjeringen ønsker også en ungdomsgaranti. ASVL etterlyser mer konkrete virkemidler og tiltak for å kunne vurdere om dette kan få en effekt for ungdommer med tilretteleggingsbehov. 

 

Ingen nasjonal ordning for tilrettelagt fagopplæring

Regjeringen går ikke inn for en nasjonal modell for tilrettelagt fagopplæring i bedrift, og mener fylkene selv kan fortsette å avgjøre hvordan ordninger for elever med behov for slik opplæring skal utformes.

-Her legger regjeringen opp til at diskriminering av utviklingshemmede elever får fortsette. I praksis betyr det at mange elever frarøves muligheten til å få fagopplæring bare fordi de bor i feil fylke, sier Sandvik.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 200 vekst- og attføringsbedrifter over hele landet. Bedriftene har som samfunnsoppgave å gjøre arbeid mulig for alle.