Kan bli case-kommune i stortingsmelding om utenforskap.

Rita Sandnes, daglig leder i Sølve AS.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er på jakt etter gode eksempler fra kampen mot utenforskap.

Denne sommeren skal det nemlig  komme en stortingsmelding om temaet.

Søndre Land kommune bruker vekstbedriften Sølve aktivt og strategisk for å innlemme flere i samfunn og arbeidsliv. Kommunen kan vise til innovavitive løsninger på området, og har igangsatt et eget folkehelseprosjekt. Derfor har statsråden hatt møte med kommunens ordfører og rådmann, i tillegg til daglig leder i Sølve, Rita Sandnes. Sandnes er også nestleder i ASVL.

Røe Isaksen kan ikke love noe, men Søndre Land kan blir trukket frem som «case» med overføringsverdi til resten av landet.

– Vi må tenke nytt, og det gjør Søndre Land. Derfor er jeg lydhør for det arbeidet denne kommunen gjør for å ta tak i samfunnsutfordringen med utenforskap. I stortingsmeldingen kommer vi til å legge opp til at det skal bli økt fleksibilitet på tvers av ulike sektorer og instanser. Også det passer godt med det Søndre Land gjør, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaken etter møtet med Søndre Land, ifølge oa.no (Bak betalingsmur).