4. juni presenterte regjeringen sin stortingsmelding om utenforskap (Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv). Dette er ASVLs synspunkter.

Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger

I tråd med tidligere signaler fra Arbeids- og sosialdepartementet, ønsker regjeringen å se på alternative måter for anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak.

Ved å legge til rette for mer frivillighet, og ved å holde døren på gløtt for kommersielle aktører, bidrar regjeringen til å skape et svakere og mer uforutsigbart tilbud til de arbeidssøkerne som trenger mest bistand.

-Arbeidsmarkedstiltak er en kjerneoppgave for samfunnet. Ikke minst vil mange trenge slike tiltak i kjølvannet av koronapandemien. Da trengs stabile aktører som er der for arbeidssøkerne både i gode og dårlige tider, som samfunnseide tiltaksarrangører, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Sentralisering

Regjeringen har tidligere varslet at det kommer et høringsnotat som vil drøfte anbud som anskaffelsesform for arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening. De har begrunnet en mulig anbudsutsetting med EU-krav.

-Selv om en juridisk utredning klart avviser at Arbeidsforberedende trening må ut på anbud for å tilfredsstille regelverket, tyder stortingsmeldingen på at regjeringen likevel er villig til å sette tiltak for de mest utsatte i spill, sier Sandvik.

Han understreker at anbud kan føre til et dårligere tilbud i distriktene, og mer sentralisering.

– Arbeidsmarkedstiltak må tilbys overalt der det bor folk. Denne regjeringens politikk vil gjøre det vanskeligere å få bistand til å komme i jobb. Det kan umulig være meningen, sier han.

Bedre oppfølging

Regjeringen vier tilrettelagt arbeid god plass i meldingen, og løfter frem tiltaket som en viktig brikke i inkluderingsinnsatsen. Det er dokumentert at tilrettelagt arbeid er billigere for samfunnet enn kommunale tilbud.

-De skal ha honnør for at de har satt av penger til tilrettelagt arbeid gjennom regjeringsperioden. Dessverre er bevilgningene likevel for små, sier Sandvik.

Regjeringen klarer ikke engang å sikre nok jobber til kullene som går ut av skolen, viser beregninger ASVL har gjort.

-Når 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb, er 1.000 nye jobber i året et minimumsnivå, sier Sandvik.

ASVL har i en årrekke etterlyst bedre oppfølging av ansatte med tilrettelagte jobber i ordinære virksomheter.

-I stortingsmeldingen viser regjeringen at de har lyttet til oss på det punktet, og det er vi glade for. Kompetansen i vekst- og arbeidsinkluderingsbransjen vil bli viktig for å sikre at denne gruppen ansatte får en enda tryggere og mer meningsfull arbeidshverdag i fremtiden, sier Sandvik.