Foto: Finanminister Jan Tore Sanner. Regjeringen/Marte Garmann.

Regjeringen la 12. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Regjeringen legger ikke opp til en økning i antall tilrettelagte jobber i 2022, men nøyer seg med å videreføre dagens nivå. Det skjer til tross for at regjeringen ga et valgløfte om minst 300 nye jobber årlig.

-Dette er skuffende for utviklingshemmede og andre som trenger en slik jobb. Det er behov for 1.000 nye jobber årlig bare for å ta unna avgangskullene i videregående, og regjeringens mangel på satsing her innebærer at ungdom går rett fra skolen og over i passivitet, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL – arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og attføringsbedrifter.

Regjeringens beregninger tilsier en kraftig vekst i antall uføretrygdede fra 2022.

 -Når de samtidig ikke bevilger mer penger tilrettelagte jobber, stenges mange uføretrygdede som kanskje kunne klart å jobbe litt, ute fra arbeidslivet, påpeker Sandvik.

Regjeringen legger opp til kutt i tiltaksplasser, med cirka 2.000 færre plasser i 2022 enn i 2021.

-Dette er alvorlig. Vi regner med at den kommende regjeringen vil snu på dette. Det er avgjørende at de som trenger bistanden mest, for eksempel arbeidssøkere i Arbeidsforberedende trening, ikke blir rammet av eventuelle kutt, sier Sandvik.