OPT-ansatt Simon Haugland (23) forteller stortingsrepresentant Emma Watne fra Rødt om arbeidsoppgavene på avdelingen for retur av IT-utstyr.

Emma Watne, som er stortingsrepresentant for Rødt, besøkte 19. mai Oslo Produksjon & Tjenester (OPT).

Watne ville lære mer om mangelen på tilrettelagte arbeidsplasser, og om hvilken rolle tilrettelagt arbeid spiller i samfunnsregnskapet.

Mange av de ansatte som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, har en utviklingshemning. Og blant denne gruppen er så mange som 8 av 10 mellom 18 og 25 år uten jobb. 

Bak tallene skjuler det seg unge mennesker som går rett fra videregående skole og over i passivitet.

 

Møtte Vanessa på vaskeriet

Watne lyttet interessert da OPT-medarbeider Vanessa Ring Kvist (31) fortalte om sin arbeidshverdag på vaskeriet. Hun har vært ansatt i ti år, og var dermed blant de heldige som kunne begynne voksenlivet med en jobb i stedet for årevis med arbeidsledighet.

-Jeg trives godt her, fortalte Ring Kvist. 

OPT-ansatt Vanessa Ring Kvist (31) forteller stortingsrepresentanten om sin arbeidshverdag.

 

Daglig leder ved Oslo Produksjon & Tjenester, Anne Kirsti Melhus, fortalte at tilrettelagte jobber koster kommunene langt mindre enn aktuelle alternativer, som dagsentertilbud. Hun viste Watne de ulike arbeidsarenaene, deriblant gardinsøm, pakking av startpakker til flyktninger, rammeverksted og vaskeri. 

Oslo Produksjon & Tjenester har også eksterne arbeidsplasser på blant annet Sagenehjemmet og Franzefoss.

-Det handler om å legge til rette for at hver enkelt arbeidstaker kan finne oppgaver å trives med, og å gi alle muligheter for å utvikle seg, sa Melhus.

Daglig leder ved Oslo Produksjon & Tjenester (OPT) forteller Watne om produksjonen.

 

Bidrar positivt til samfunnsregnskapet

Blant ASVLs medlemmer kommer i snitt 4 av 10 inntektskroner fra salg av varer og tjenester. Bedriftene har markedstilpassede produksjoner og tjenester, der høy kvalitet på leveransene er avgjørende for å kunne konkurrere.

De ansatte med tilrettelagt arbeid bidrar dermed i samfunnsregnskapet på en positiv måte.

-Mange har nok en oppfatning av at tilrettelagt arbeid er en utgift for samfunnet, men det vi har sett her i dag viser jo hvilken rolle tilrettelagt arbeid har i verdiskapingen, sa Watne. 

Rødt har markert seg som kritiske til regjeringens kutt av tiltaksplasser i Revidert Nasjonalbudsjett. Partiet har også reagert på at regjeringen trekker inn midler som kunne vært brukt til flere tilrettelagte jobber.

– Jobben er den viktigste arenaen for disse gruppene, og derfor bør regjeringen opprettholde bevilgningene til arbeidsmarkedstiltakene, ikke kutte i dem, sier Rødt-representanten, til Frifagbevegelse.no

OPT-ansatt Kristoffer Hov Jensen (23) viser et av kretskortene som er tatt ut av brukt IT-utstyr.

 

Fakta om tilrettelagt arbeid

-8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb

-Det er behov for 1.000 nye tilrettelagte jobber hvert år bare for å ta unna avgangskullene i videregående skole, viser beregninger fra ASVL

-I statsbudsjettet for 2022 er det satt av midler til ca 250 nye jobber

-Det finnes 12.000 tilrettelagte jobber i Norge. ¼ er i ordinære bedrifter.

-Utviklingshemmede som har jobb, oppgir at de har høyere livskvalitet enn de som ikke har jobb.

 

Fakta om vekst- og attføringsbedrifter

-Vekst- og attføringsbedrifter er samfunnseide bedrifter som gjør arbeid mulig for alle

-Det finnes over 300 bedrifter i Norge, hvorav 200 som er medlem i ASVL

-ASVLs medlemmer hadde i 2020 inntekter fra produksjon og tjenester tilsvarende ca 2 milliarder kroner.

Referanser


8 av 10 uten arbeid:
Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.

Sammenheng mellom livskvalitet og jobb:
Reinertsen, Stian (2015): Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning. Trondheim: NTNU