ASVL og KS Bedrift inngår avtale om å gjøre arbeid mulig for flere.

To menn iført verneutstyr, en står i lift.
Foto: Joakim S. Enger

KS Bedrift og ASVL har nylig inngått en samarbeids- og intensjonsavtale. Formålet med avtalen er å komme regjeringens «Inkluderingsdugnad» i møte. Dugnaden handler om å få flere mennesker fra utsiden av arbeidsmarkedet inn i arbeidslivet, slik at de dermed kan få del i de positive effektene arbeidsdeltakelse har.

Rent praktisk vil avtalen kunne innebære at flere kommer i arbeid gjennom hospiteringer/arbeidstrening/rekruttering, og gjennom produksjonssamarbeid, jfr. ASVLs pågående prosjekter Inkluderende Kommune og Inkluderende Bedrift.

Se avtalen

Organisasjonene vil også invitere hverandre og hverandres medlemmer til sine respektive arrangementer. KS Bedrift og ett av deres medlemmer kommer til ASVLs Høstkonferanse for å vise frem hvordan de jobber med arbeidsinkludering.

-Vi er veldig glade for at KS Bedrift og ASVL spiller på samme lag for å fremme inkludering. Nå bretter vi opp ermene slik at de som står utenfor arbeidslivet, får nye muligheter, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.