Ragnhild Fergestad fra Vekst Oppdal og Gisle Uren fra Optimus studerer Helhetlig karriereveiledning - skreddersydd for Vekstbedrifter!

Velferd 8_red_slideshow.jpg

Drammenselva flyter rolig forbi og trærne står i høst når vi møter studenter og lærere ved det nye studiet Helhetlig karriereveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Mange av studentene kommer fra Vekst- og attføringsbedrifter, og de drives både av personlig glød for å bli bedre veiledere, og vissheten om at samfunnet har behov for en mer profesjonell og sammensatt tilnærming til karriereveiledning i fremtiden.

For mange faller utenom arbeidslivet. I disse dager rulles det nye arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening ut, og hensikten med tiltaket er nettopp å fange opp så mange som mulig, og sluse dem tilbake til jobb. Da trengs oppdaterte metoder i veiledningen.

Last ned informasjonsark om studiet

Styrker kompetansen

Vekst Oppdal og Optimus (Røros) er blant de 16 Vekstbedriftene som er representert den første høsten studiet går av stabelen. Ragnhild Fergestad fra Vekst Oppdal sier det er viktig for bedriften å styrke fagkompetansen nå.

– Jeg synes det er spennende for min egen del, og bedriften vurderer nye satsingsområdersom gjør at denne kompetansen blir nyttig. I tillegg er det viktig for oss å svare på NAVs krav når de bestiller arbeidsmarkedstjenester, sier hun.

Også på Røros er bedriften opptatt av å lene seg inn i fremtiden.

– Jeg ønsker å bli mer faglig i rollen som veileder, og vise frem at vi har kompetansen som trengs for å gjøre jobben. Dette studiet gir en helt annen faglig forståelse av karriereveiledning enn det som er mulig å få gjennom et sertifiseringskurs for et verktøy. Vi får anledning til å lære om teoriene bak dagens verktøy og vi får også muligheten til å se og forstå utviklingen av hele karriereveiledningsfaget i et historisk perspektiv, sier Gisle Uren fra Optimus.

Skreddersydd studium

Studiet er kommet til som et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og ASVL, med Mari Birkelund Bjørn som engasjert emneansvarlig hos høgskolen. Det er skreddersydd for veiledere i arbeidsinkluderingsfeltet.

Lærer Kjartan Kversøy er imponert over nivået på studentene:

– Dette er folk med masse praktisk erfaring, som forventer at det de lærer skal kunne omsettes til virkeligheten. Vi utfordrer studentene til å gjøre noe nytt, og til å lære seg å reflektere rundt sin egen praksis, sier han.

– Vi skal ikke motivere, vi skal finne ut hva som motiverer den andre, sier Kversøy til studentene, som nikker gjenkjennende, kanskje fordi de har møtt på dette skillet i egen praksis.

Individuell tilnærming

Det finnes mange ulike verktøy for karriereveiledning på markedet, men på dette studiet lærer studentene seg metoder for å finne frem til arbeidssøkerens motivasjon, behov og interesser – på den enkelte arbeidssøkerens premisser.

– Av og til kan verktøyet stå i veien for å se, sier Kversøy.

Så sant etterspørselen er der, planlegges et nytt kull av studiet i Drammen høsten 2017. Da vil høgskolen høste av erfaringene fra det første kullet.

– Det er viktig for oss å skape studiene sammen med de som har behovene, sier Kversøy.

 

 

FAKTA OM HELHETLIG KARRIEREVEILEDNING

• Går deltid over ett år (to semester)

• Gir 15 studiepoeng per semester (totalt 30 studiepoeng)

• Tre obligatoriske samlinger per semester

• Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

• Se: www.usn.no/studier