Arbeids- og sosialdepartementet går ikke inn for å overføre ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid fra stat til kommune nå.

Lars Petter Bae_bredde.JPG

Arbeids- og sosialdepartementets ledelse går ikke inn for kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid nå, får ASVL opplyst av departementet.

Departementet ønsker å prøve ut en overføring av ansvaret i enkelte kommuner før de konkluderer med tilhørighet.

-ASVL har kjempet mot kommunalisering i lang tid, og er svært glade for at departementet ikke går inn for dette nå.

-Når det gjelder forsøkene, vil vi følge opp dette så fort vi vet mer om rammene, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.