GJØR ARBEID MULIG FOR ALLE: Oslo Produksjon & Tjenester gir arbeid til mennesker med behov for en varig tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi er ikke en døll vernet bedrift; vi er en sosial entreprenør som løser en viktig samfunnsutfordring, skriver administrerende direktør Anne Kirsti Melhus.

Mann i truck
Foto: Joakim S. Enger

Av Anne Kirsti Melhus, administrerende direktør Oslo Produksjon & Tjenester

Fortsatt møter jeg ofte uttrykket «vernet bedrift» når jeg skal forklare hva vi i Oslo Produksjon & Tjenester (OPT) driver med. Jeg starter med å forklare at vi er en arbeidsmarkedsbedrift som bistår de som står utenfor arbeidsmarkedet til å komme innenfor. Vi ansetter uføre som både kan og vil jobbe på varig tilrettelagt arbeid og tilbyr den tilretteleggingen de trenger for å kunne stå i jobb.

«Åja», sier folk – «sånn verna bedrift»? «Nei, ikke egentlig», svarer jeg, «men det var jo det man kalte det tidligere», Og da faller ofte interessen raskt for hele temaet…

Sosiale entreprenører

Samtidig arrangeres det stadig konferanser om sosiale entreprenører med hundrevis av deltakere, og høytsvevende representanter fra næringslivet og politikken. Og det er jo få ting som skaper mer interesse enn å presentere seg som en sosial entreprenør!

Sosialt entreprenørskap er nyskapende, spennende, interessant og nesten eksotisk! Men hva er det egentlig? Er en sosial entreprenør en som gjør godt for andre? Kan en sosial entreprenør tjene penger? Kan de gå med overskudd?

Neste gang jeg skal fortelle noen hva vi driver med, skal jeg fortelle at vi er en sosial entreprenør!

Ferd er et av selskapene som har et spesielt fokus på å støtte opp om sosialt entreprenørskap. De beskriver det på denne måten:

«En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.»

En presis beskrivelse

Dette er jo faktisk en helt presis beskrivelse på hva vi driver med. Samfunnsproblemet er at en rekke mennesker som både kan og vil jobbe, allikevel står utenfor arbeidslivet. De nye løsningene utvikler vi mange av. Og vi skaper definitivt sosiale resultater. Og økonomiske! For dersom en bedrift skal klare seg på sikt, så er det ikke noen fordel å være avhengig av milde gaver fra givere man ikke vet om er der neste år.

Så neste gang jeg skal fortelle noen hva vi driver med, skal jeg fortelle at vi er en sosial entreprenør! Og når jeg da sannsynligvis får deres fulle oppmerksomhet, kan jeg fortelle om noen av måtene vi gjør dette på.

Gode eksempler

For eksempel at vi gjennom virksomhetsoverdragelser har overtatt driften av både kjøkken, kafé og vaskeriet på Sagenehjemmet. Vi har ansatt superflinke og erfarne kokker som er glad i både mat og mennesker og som kan veilede og tilrettelegge for lærekandidater, ansatte på tilrettelagt arbeid og personer i arbeidstrening. Beboerne på sykehjemmet får god mat lagd fra bunnen av, og vi hører stadig at beboerne spiser mer enn før (og legger på seg – og i denne sammenhengen er det en god ting!) fordi maten har blitt så god.

I mer enn 20 år har vi hatt et strålende samarbeid med Franzefoss Gjenvinning.

På samme måte har vi overtatt sømproduksjonen for Notto Tekstil. De hadde drevet den selv i flere tiår, og tok et langt steg da vi overtok flere av deres ansatte og ansvaret for all gardinsøm. Når Notto nå selger inn et gardinoppdrag, gjennomføres det av våre spesialister på søm sammen med personer i arbeidstrening og tilrettelagt arbeid.

I mer enn 20 år har vi hatt et strålende samarbeid med Franzefoss Gjenvinning, der vi stadig overtar flere ansvarsområder. Alt i alt er det nå ca. 40 personer gjennom OPT som har sitt daglige virke på Franzefoss innenfor gjenvinning, vedlikehold og kantinedrift.

Etter at vi overtok kantinedriften har antall besøkende økt fra under 50 til over 120 hver dag, og en rekke av kundene legger nå lunsjen til Franzefoss. Kantina har blitt et viktig møtested ikke bare internt i bedriften, men også et godt lim til kundene! I 2018 fikk vi Tannhjulsprisen av Returagruppen sammen med Franzefoss Gjenvinning for vår felles innsats for et inkluderende arbeidsliv.

Løser en samfunnsutfordring

Flere små og mellomstore bedrifter har flyttet inn i våre lokaler med både kontorer og lagerdrift. De bruker mange av tjenestene våre, og i tillegg trives de med å være en del av det helt spesielle miljøet hos oss.

Vernet bedrift? Virkelig ikke! Vi løser en samfunnsutfordring.

Alle som har flyttet inn har startet som helt vanlige kunder av en tjeneste, men så har samarbeidet utviklet seg, og vipps – så har de flyttet inn og blitt en integrert del av fellesskapet hos oss!

Så tilbake til starten. Vernet bedrift? Virkelig ikke! Vi løser en samfunnsutfordring. Våre oppdragsgivere får tjenester av høy kvalitet samtidig som de er med å bidra til et samfunnsansvar. Vi finner nye og ulike løsninger i samarbeid med ulike samarbeidspartnere i næringslivet. Og vi kan hver eneste dag se at vi bidrar til det som det står på veggen i resepsjonen at vi skal; utvikle medmennesker gjennom arbeid.

Vi er en bransje som mange vet lite om. Markedsbudsjettene er beskjedne. Jeg tror at flere bedrifter hadde ønsket å engasjere seg dersom de hadde visst mer om vår type bedrifter. Så nå skal i hvert fall jeg gjøre mitt beste for å øke interessen ved å fortelle om det vi faktisk er – en sosial entreprenør!

Kronikken har først vært på trykk i Dagens Perspektiv.