Kursbeskrivelse

Som veileder er din oppgave å bistå tiltaksdeltakeren til å finne sin vei i arbeidslivet. Ditt arbeid ender i en sluttrapport. Da er det viktig at dine vurderinger har et godt, faglig fundament. Verktøyene og tenkemåtene du tilegner deg på vårt SIA-kurs gir deg det du trenger for å gjennomføre grundige kartlegginger på en strukturert og effektiv måte, og lage godt dokumenterte sluttrapporter – uten å bruke for lang tid.

Hvorfor SIA?

SIA står for Strukturert Individuelt Arbeidsvurderingsverktøy. SIA-verktøyet skiller seg fra andre verktøy på én viktig måte, ved at du kombinerer du tre typer data:

1 Det du kan måle og kvantifisere

2 Observasjoner av tiltaksdeltakeren

3 Deltakers egenvurdering

De fleste veiledere baserer vurderingene sine først og fremst på tilbakemeldinger i forbindelse med praksis og hospitering. Med SIA-verktøyene får dine vurderinger et mer solid fundament – fordi du i tillegg henter inn målbare data som gjør deg sikrere på dine observasjoner.

Målingen skjer blant annet ved å bruke et sett SIA-oppgaver som tiltaksdeltakeren skal løse mens du er til stede. 

Konkret og tidsbesparende

SIA er mer effektivt enn mange andre kartlegginger. Etter 2-3 timer har du innhentet nok data til å kunne supplere dine øvrige observasjoner og kjenne deg tryggere i dine vurderinger.

I dette kurset får du verktøyene du trenger, og konkrete kartleggingsoppgaver som du kan bruke når du kommer tilbake til arbeidshverdagen.

SIA-verktøyet ble utviklet hos NAV, og mange arbeidsinkluderingsbedrifter har brukt det i en årrekke. SIA passer særlig godt for kartlegging i avklaringsfasen av Arbeidsforberedende trening, men også når du skal sikre utvikling hos ansatte med tilrettelagt arbeid.

Bedrifter som ønsker å profesjonalisere sin kartlegging, styrke oppfølgingen av deltakernes lærings- og utviklingsprosess og møte NAVs behov for raske, grundige og veldokumenterte prosesser, inviteres til å være med på dette kurset.

Sentrale emner:

  • Innføring i SIAs bakgrunn hos NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
  • Innlæring av SIA-struktur
  • Gjennomgang av SIA-oppgaver
  • Perspektiver i datainnsamling og analyse
  • Trening og øvelser på bruk av struktur, oppgaver og analyse i reelle case
  • Varsomhet og etikk i vurderingsarbeidet
  • Bruk av SIA i sluttrapporter
  • Organisering av gjennomføring
  • Utvikling av SIA-oppgaver i egen bedrift
  • Bruk av SIA i ulike tiltak

Deltakere i kurset får Verktøyhefte og oppgavehefte, samt tilgang til oppgavene elektronisk.