FRA LÆREKANDIDAT TIL TILRETTELAGT ARBEID: Allerede før hun var ferdig med tiden som lærekandidat, sørget aktive foreldre, bedriften og Harminder (23) selv for at hun fortsatt hadde en arbeidsplass å gå til etter at læretiden var over. Nå gleder hun seg til å gå på jobb hver eneste dag.

2018-09-10 Foto-Harminder-bredde.jpg

Hun gjør alle de tingene som skaper trivsel. De tingene som gjør at lunsjen blir litt hyggeligere, men som man kanskje ikke tenker så mye på – det bare skjer, litt av seg selv. Ferdigkuttede grønnsaker settes frem på bordet, tallerkener og kopper blir ryddet bort, og koldtbordet fylles på med godsaker. Harminder trives godt i jobben sin, og synes oppgavene er spennende.

– Jeg smører smørbrød, kutter grønnsaker og setter frem til salatbaren. Jeg rydder og vasker opp. Jeg synes det er mest morsomt å sette frem til salatbaren, forteller hun.

Kokkekandidat

I august 2013 var Harminder på plass hos Eiker Vekst, da som lærekandidat innen kokkefaget. Som lærekandidat er målet å ta et kompetansebevis, men det er mindre omfattende enn en vanlig lærlingplass med fag- eller svennebrev. Ordningen er et godt alternativ for de som trenger tettere oppfølging, og opplæring tilpasset sitt mestringsnivå. Harminder hadde en fin læretid, og ville derfor gjerne fortsette å jobbe på samme sted.

– Jeg synes det var fint å være lærekandidat. Jeg var litt redd for å prøve ting i starten og derfor fikk jeg enkle oppgaver. Etter hvert ble jeg tryggere og lærte mer og mer. Jeg fulgte en opplæringsplan som var tilpasset meg, og jeg gikk opp til kompetanseprøve, sier hun.

Godt samarbeid mellom foreldre og bedrift

Allerede før læretiden til Harminder var over, jobbet foreldrene hennes aktivt for å sikre henne en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) hos Eiker Vekst. Eiker Vekst bisto ved å delta på møte med NAV, samt utarbeide rapport om Harminders funksjonsnivå og bistandsbehov, og sikret dermed at Harminder slapp å bekymre seg for å ikke ha noe å gjøre etter endt utdanningsløp.

Fordi bedriften allerede kjente henne og hadde god oversikt over hennes behov, var det mulig å søke om VTA tidlig.

Mange ungdommer med lettere utviklingshemning går rett ut i arbeidsledighet når de har fullført skolen – på landsbasis har bare 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år en VTA.

Lykken er en jobb å gå til

Harminder er svært takknemlig for at hun kunne gå rett inn i drømmejobben da hun var ferdig som lærekandidat. Hun vet at det er mange som ikke er like heldig som henne, og gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag.

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og ville velge det i istedenfor å være hjemme. Å være hjemme hele dagen er kjedelig.

Harminder er blant «de heldige»

I dag går de fleste ungdommer med utviklingshemning fra skolebenken og rett ut i arbeidsledighet. På landsbasis har bare 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år en varig tilrettelagt arbeidsplass.

– Vi blir ofte kontaktet av foreldre og familier som ønsker en plass til sin ungdom, men som ser at det er årelang kø. Mange av dem har ingenting å gå til når de går ut av videregående skole.

I Harminders hjemfylke Buskerud viser statistikken at bare 19 prosent har en jobb å gå til. Det er ikke en virkelighet som vi kan være bekjent av i Norge, mener Dag Sandvik, direktør i ASVL.

– Mens arbeidsledigheten i Norge ligger på rundt 4 prosent, står hele 67 prosent av alle med lettere utviklingshemning uten arbeid eller dagsenterplass, sier Sandvik

– Denne gruppen har gjennom mange år blitt nedprioritert av norske myndigheter. Det er et voksende samfunnsproblem, som vi forventer at våre folkevalgte tar tak i. Sammen med vekstbedrifter over hele landet ber vi nå om minst 2.000 varig tilrettelagte arbeidsplasser i inneværende stortingsperiode, sier Sandvik.

Torsdag 4. oktober inviteres landets politikere til Årets viktigste frokost, for å sikre at Regjeringen setter dette høyt på agendaen når neste års statsbudsjett skal presenteres.

Fakta om Varig tilrettelagt arbeid
  • 67 prosent av de med lettere utviklingshemning har ikke arbeid eller tilbud om dagsenter.
  • Utviklingshemmede og andre med tilrettelagt jobb skaper verdier for 1,5 milliard kroner i året.
  • ASVL krever at Regjeringen bevilger minst 2000 flere tilrettelagte arbeidsplasser i inneværende stortingsperiode.
  • Mer enn 220 norske bedrifter er i dag medlemmer av ASVL. 7 av 10 som i dag har en varig tilrettelagt arbeidsplass jobber i en ASVL-bedrift. 

Se også:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.