Regjeringen legger ikke opp til flere nye tilrettelagte arbeidsplasser i statsbudsjettet for 2017.

Siv Jensen Foto Børge Sandnes Frp Media.jpg

-Dette er skuffende når regjeringen vet at det er en kritisk mangel på slike arbeidsplasser, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Arbeidsforskningsinstituttet har dokumentert at det mangler flere tusen arbeidsplasser innenfor tiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

-Tiden er overmoden for å få på plass en kraftig opptrappingsplan for flere VTA-plasser, sier Sandvik.

Av arbeidsmarkedstiltakene er Varig tilrettelagt arbeid det tiltaket som fungerer best etter forutsetningene, ifølge en rapport fra Nordandsforskning.

For 2017 legger regjeringen opp til 1000 nye tiltaksplasser for arbeidssøkere. De legger ikke opp til en særlig prioritering av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening, som er tiltenkt arbeidssøkere som trenger tett og bred oppfølging for å få arbeid.

-Dette tiltaket vil etter hvert omfatte veldig mange personer. Derfor er det synd at regjeringen ikke gir dette en særlig prioritering.

Regjeringens setter av penger til å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

-I våre bedrifter ser vi hvordan det å komme i arbeid gir mestring og muligheter for den enkelte. Derfor synes vi det er positivt at regjeringen nå ruller dette ut for fullt, sier Sandvik.