INKLUDERINGSDUGNADEN: En del av økningen i andelen unge blant uføre skyldes at flere overlever med kromsomavvik og alvorlige funksjonshemninger. Arbeidsministeren vil styrke Varig tilrettelagt arbeid.

 

Innovi_JSEnger-20.jpg

Andelen varig uføretrygdede blant de under 30  år har doblet seg siden 2006.

I mange år har gjengs oppfatning vært at de yngste i arbeidslivet har for lav arbeidsmoral, og at dette blant annet har ført til en økning i antallet unge uføre.

Men en ny rapport fra NAV snur opp ned på vante oppfatninger om dette spørsmålet.

Flere med alvorlige funksjonsnedsettelser

Mye av forklaringen ligger i medisinske fremskritt.

Flere lever opp med kromosomavvik og alvorlige funksjonshemninger. I tillegg har det vært en sterk vekst i andelen som har psykiske lidelser. Med slike utfordringer er det ofte vanskelig å finne sin plass i arbeidslivet.

– En høy andel av dem som blir uføre i ung alder har alvorlige diagnoser som gjør det svært krevende å komme i ordinært arbeid, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til VG Nett.

I Jeløy-erklæringen har regjeringen signalisert at de ønsker å styrke ordningen med Varig tilrettelagt arbeid, noe ASVL er svært glade for.

-Gjennom Varig tilrettelagt arbeid blir jobb mulig for alle. Denne rapporten viser at behovet for slike arbeidsplasser er stort, og vi vil berømme regjeringen for at de ønsker å satse på ordningen, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

ASVL mener minst 2.000 nye tilrettelagte jobber må på plass i denne stortingsperioden. Mangelen på jobber er svært stor.

Arbeid for alle

En annen forklaring på at andelen øker, er nye regler hos NAV, ifølge rapporten. Etaten lykkes i større grad enn før å avklare tidlig om personer har behov for uføretrygd.

-Rask avklaring er bra. Samtidig er det viktig å huske at mange personer med uføretrygd både kan og vil jobbe litt, med tilrettelegging. Både den enkelte og samfunnet vil tjene på det dersom NAV husker på at tilrettelagt jobb kan være et alternativ. Arbeidsmuligheter for denne gruppen bør prioriteres politisk, slik at NAV får insentiver til å sikre at de som vil jobbe, får tilbud om det, sier Sandvik.