Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer at det er ikke er noe krav om at medarbeidere med tilrettelagte jobber må prøve seg i ekstern praksis. Kravene ville kunne ført til utrygghet for mange medarbeidere i Varig tilrettelagt arbeid.

Arnfinn Klevgård_bredde.JPG

9.000 personer har en tilrettelagt jobb i Norge. Arbeidsplassene finansieres delvis av staten, og på et overordnet nivå er de regulert i avtaler mellom bedriftene og NAV, som søker medarbeidere inn til jobbene.

De fleste av medarbeiderne i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) jobber i vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, med trygge rammer og gode, tilpassede arbeidsforhold.

ASVL er opptatt av å sikre den tryggheten, og har derfor hatt en dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet om hvordan den nye avtalen skal utformes.

Dersom medarbeidere i Varig tilrettelagt arbeid ønsker å prøve seg i jobb andre steder enn i bedriften, legger bedriftene til rette for det, og gleder seg stort dersom medarbeidere finner en jobb de trives med. Men i Varig tilrettelagt arbeid er det ikke i seg selv et mål at medarbeiderne skal komme i ordinær jobb, slik det er i andre arbeidsmarkedstiltak. Det viktigste er å sikre at de blir integrert i arbeidslivet – og de fleste trives best i trygge og forutsigbare arbeidsmiljø i vekstbedriftene.

I ett av landets fylker ble det likevel i avtalen stilt krav til bedriftene om at en høy andel av medarbeiderne i Varig tilrettelagt arbeid skulle ut i ordinært arbeid. ASVL har derfor hatt dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å sikre at kravene bortfalt. Direktoratet er enige med ASVL i at slike resultatkrav ikke er i tråd med tiltakets overordnede målsetning, og presiserer derfor overfor alle fylker at det ikke er krav om formidling til ordinært arbeid i VTA.

I stedet innebærer den nye avtalen følgende mål for kvalitet:

• Tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter – både på interne og på eksterne arenaer.

• Tilby en stabil varig arbeidsplass hvor tiltaksdeltakere kan utvikle sin arbeidsevne og som kan bidra til økt livskvalitet.

• Tilby faglig opplæring knyttet til bedriftens ulike arbeidsområder for å styrke læring, mestring og utvikling i VTA.

• Oppfølging av deltakere minimum hver 6 måned for å vurdere muligheter for overgang til arbeid eller utdanning.

• Tiltaksdeltakere skal få tilbud om å få veiledning om utprøving i ordinært arbeidsliv etter behov, herunder å benytte permisjonsordningen.

• Tiltaksdeltakere skal oppmuntres til overgang til VTA i ordinær virksomhet og til overgang til andre tiltak i vanlig arbeidsliv.

ASVL er glade for at Arbeids- og velferdsdirektoratet retter oppmerksomheten mot kvaliteten på arbeidstilbudet som gis, og legger i 2017 vekt på å ha et stort og bredt tilbud innen kompetanseheving for veiledere og arbeidsledere i bedriftene.