Vekstbedriften Sølve AS i Søndre Land er en sentral partner når kommunen nå skal snu statistikkene og sørge for at flere blir inkludert i arbeid.

Ung mann sorterer fargelapper
Foto: Joakim S. Enger

I kommunen står så mange som 1 av 3 utenfor arbeidslivet, og det er behov for kraftige grep for å sikre at flere får en mulighet i arbeidslivet.

– Vi har valgt å bruke vekstbedriften Sølve som et viktig verktøy fordi politisk og administrativ ledelse ser de store mulighetene som ligger i et godt samarbeid mellom avdelingene i kommunen og vekstbedriften. Sammen åpner vi dørene for de som trenger hjelp til å finne sin plass, slik at flere kommer i arbeid og aktivitet. Dette fører jo igjen til mindre ensomhet og bedre livskvalitet, påpeker Linn Bøe, rådgiver og samfunnsplanlegger i kommunen.

Les hele saken Kommunespeilet