Logo__Rd2_rgb.png

I oktober 2016 spurte vi ASVLs medlemsbedrifter om de hadde hatt sporadiske leveranser uten kontrakt til sine eierkommuner. Undersøkelsen er gjort i regi av Inkluderende Kommune.

Vi har samlet svarene i en liste, slik at du kan bli inspirert.

Ønsker du mer informasjon om den enkelte leveransen, kan du notere deg referansenummeret og ta kontakt med Flemming Trondsen. Han vil oppgi hvilken bedrift som har utført leveransen, og gi deg kontaktinfo om du ønsker det. 

Her kan du laste ned tabellen i en utskriftsvennlig versjon

Sporadiske leveranser

Referanse Hva Forklaring Kategori
s01 Arbeid for sosialstønad Både interne og eksterne arbeidsoppgaver. Aktivitetsplikt
s02 Språkpraksis og kurs for bosatte flyktninger   Aktivitetsplikt
s03 Sandkjøring. Trykksaker. Skilt. Gapahuk   Aktivitetsplikt
s04 Aktivitetsplikt for trygd   Aktivitetsplikt
s05 Dekkskift dekkskifte og dekkhotel Annet
s06 Møblering av bolig til flyktninger Montert og utplassert møbler. Ryddet,  søppel. Vasket leilighet Annet
s07 Pakking av julegaver til ansatte i kommunen Pakking, merking og distribusjon Annet
s08 Skilt og tavler til Friluftslivets år og aktiviteter i den forbindelse Skilting og informasjonstavler Annet
s09 Kjøp av produkter til gaver v ordfører(e) Kommunene ved bla. ordførere kjøper gaver av keramikk og tekstil Annet
s10 Vedsalg Levert 42 sekker ved til flyktninger Annet
s11 Diverse kopioppdrag * Laminering av handikap-bevis * Trykk på konvolutter Annet
s12 Levere ved til utedag på skolen   Annet
s13 Papirer til formannskapsmøter Kopierer papirer til formannskapsmøter  Annet
s14 Levering av ved. Bedriften produserer ved, kjøres ut av brukere Annet
s15 Kopitjenester  til kommunen. Oppsett, levering av hefter og andre dok til komm Annet
s16 Prodav møbler. Utst. Mod “gynge-elg” for komm. Møbler til bibliotek.. Gynge-elgen fronter verdens største elg-skulptur Annet
s17 Produksjon av limtreplater i diverse størrelser. Hyller og benkeplater skoler Annet
s18 Produksj av ulike skilt Skilt til pleie og omsorgsavd. Dørsk., postkassesk. og til infotavle Annet
s19 Medaljer til arrangement   Annet
s20 Gåvekjøp Enkeltkjøp av varer (gåver) frå vår Butikk Annet
s21 Diverse mindre jobber diverse snekkerarbeid. salg av keramikk Diverse søm Annet
s22 Leie av kvite duker Leier ut kvite duker- minnestunder i kafeen i bo- og omsorgssenteret. Annet
s23 Transport av Flyktninger til skole. 3 flyktninge-elever s egen skole, etter spesialtimer i norsk Annet
s24 2 stk. rastebenker Produksjon og salg av rastebenker Annet
s25 Stemmeavlukker Til avstemming kommsamslåing. Prod og oppbevaring. Annet
s26 Produsering av skilt Levering av skilt Annet
s27 Utebenk Benk til det lokale omsorgssenteret. Annet
s28 snekkertjenester Produksjon av utebenker. Annet
s29 Flyktningetjenesten Sy-oppdrag Transport Annet
s30 Snekkerprodukter Miljøskur Bord/benk Annet
s31 Profilartikler T-skjorter m/trykk Gravering Annet
s32 Arbeidsbekledning Arbeidsbekledning til helseinstitusjoner Annet
s33 Makulering Makuleringsoppdrag , alt av papirer hentes av oss og makuleres. Annet
s34 Postkjøring Post, utkjøring av prøver fra legekontoret Annet
s35 Profilartikler Lever noe refleksbånd. Annet
s36 Produktkjøp Komm kjøper sporadisk prod som utemøbler, oppslagstavler Annet
s37 Rasteplassbord Flere rasteplassbord til barnehage Annet
s38 Skilt Skilt til bygg, inne og ute Annet
s39 Møblar til bruk i grindebygg Møbler til bruk i nytt grindebygg  Annet
s40 Levering av småsekker ved   Annet
s41 Kaioppsyn. Oppsyn med kai. Reg skipstraf over havna – til innkrev av havneavg. Annet
s42 Kommunale arbeidsplasser. 3-8 plasser ørem unge m psyk lid. Komm bet and arbeidslederlønn Annet
s43 Kjøreppdrag Kjøre med flyktninger/asylsøkere tillensmannskontoret Annet
s44 Salg av varer Utstyr og møbler fra vår brukthandel og til Flyktningetjenesten Annet
s45 Kjøp av gaver etc fra vår butikk Varene er primært egenproduserte varer fra snekkerverksted Annet
s46 Søm gardiner Sy opp gardiner for flyktningstjenesten Annet
s47 Vaskeritjenester Vask av tøy til Brann og Redning Annet
s48 Sy avdeling Telt/pyramide Barnehage Teltduk til bruk av LAVO barnehage Annet
s49 Flytteoppdrag Flytting av sosialklienter. Oppdragsgiver: Nav sosial Annet
s50 Kopi/trykk Sporadiske kopioppdrag Annet
s51 Kjøring av bibliotekbøker Henteing og levering av bokkasser mellom skoler og bibl Annet
s52 Innramming av bilder Bildene er gaver fra kommunen til jubilanter/pensjonister Annet
s53 Flytting Hjelp både med transport/flytting for person med sosialhjelp. Annet
s54 Restaurering av lokaler i idrettshall Maling, opplisting, gulvlegging Annet
s55 Kopitjenester og id-kort Id-kort til pleie og omsorg Annet
s56 Kopi/trykk Id-kort leverasnse til pleie og omsorg Annet
s57 Makuleringstenester Vi utfører papirmakulering for enkelt kommunale skular Avfall og gjenvinning
s58 Renovering  Renovering av miljøgate. Tømmer søppelbokser. Avfall og gjenvinning
s59 Flytting fra en kommunal leilighet til en annen. Flytting  kommunal leil. Bortkjøring av avfall, og sikring av leilighet. Avfall og gjenvinning
s60 Søppelkjøring Bringe avfall til deponi Avfall og gjenvinning
s61 Gjenbruk Frakt av avfall Avfall og gjenvinning
s62 Vaktmestertjenester Kverninga av hage avfall/kvist Avfall og gjenvinning
s63 Makulering Både faste makuleringsavtaler og enkeltstående. Avfall og gjenvinning
s64 Tømme søppeldunker i sentrumsområdene  Kjører ukentlige ruter. Avfall og gjenvinning
s65 Makulering. Bytter konteiner for komm. Makulering.  Avfall og gjenvinning
s66 Makuleringstjeneste Vi bytter makuleringsdunk kommunale kontorer og makulerer  Avfall og gjenvinning
s67 Mekanisk arbeid. Klargjøring av nye søppeldunker. Avfall og gjenvinning
s68 Tømming av søppeldunker. Tømmer søppel i historisk sentrum 1 gang pr. uke Avfall og gjenvinning
s69 Gjennvinningsstasjon leid ut VTAer og arbeidsleder til vikartj på gjennvinningsstasjon Avfall og gjenvinning
s70 Boss plukking Hageanlegg Avfall og gjenvinning
s71 Papirinnsamling Vi kjører innsamling av papir Avfall og gjenvinning
s72 Drifting av kantine i Rådhuset Bedriften drifter den kommunale kantinen Catering eller kantine
s73 Catering Kaker, påsmurt mat til møter Catering eller kantine
s74 Catering kommunale møter Kommuner kjøper mat til møter Catering eller kantine
s75 Catering – Møtemat – Mat til ulike kommunale arrangementer Catering eller kantine
s76 Levering av mat til kommunale møter   Catering eller kantine
s77 Kursmapper Kopiert kursmatriell til bruk i kommunen Catering eller kantine
s78 Bakeriutsalg Komm kjøper ulike kaker, levere brød til barnehager Catering eller kantine
s79 Mathall Egen Mathall med varer for lokale prod. Kommunen kjøper mye varer Catering eller kantine
s80 Møtemat til kommunale møter Møtemat/catering Catering eller kantine
s81 Fruktfat Frukt til møter. Catering eller kantine
s82 Levering av mat Leverer mat til kommunen, som: Møtemat, bløtkaker osv Catering eller kantine
s83 Levering av frukt. Levering av oppskåret frukt til kommunale møter. Catering eller kantine
s84 Utleie av møterom Utleie møterom med servering, til faste møter – og sporadiske møter.  Catering eller kantine
s85 Catering Servering med møterom Levering av catering og servering til kommunale møter.  Catering eller kantine
s86 Catering til møter Vi leverer catering rundt om til de ulike avdelingene ved behov Catering eller kantine
s87 Mat/catering Leverer mat til møter, kurs ol Catering eller kantine
s88 Skolemat Utlevering av skolemat til skolene Catering eller kantine
s89 Kurs og konferanser Komm leier møterom og kjøper mat . Ikke avtale – leier nesten hver uke Catering eller kantine
s90 Utleie av kurslokaler Kommunen arrangerer kurs for sine ansatte i våre lokaler. Catering eller kantine
s91 Catering Påsmurde rundstykker, salat, supper Catering eller kantine
s92 Møtemat til kommunale møter, kaker sykehjem Snitter, smørbr. og påsm. til møter. Skuffek. til sykehj. Catering eller kantine
s93 Jobbfrukt Flere avdelinger i kommunene kjøper Jobbfrukt Catering eller kantine
s94 Levering av cateringmat til møter Vi produserer rundstykker eller kaker til møter kommunen har. Catering eller kantine
s95 Levering av møtemat og koldtbord Komm bestiller mat til f.eks møter. Catering eller kantine
s96 Levering av lunsj,frukt og kaffe Enkel lunsj, kutter frukt, koker kaffe til møter eller kurs i kommunal regi Catering eller kantine
s97 Leie av møterom Flere avdelinger i kommunen leier møterom og bestillerlunsj Catering eller kantine
s98 Bearbeidede grønnsaker til kommunens storkjøkken   Catering eller kantine
s99 Catering  Søppelplukking catering: møte mat til kommunestyrer,råd og utvalg Catering eller kantine
s100 Søppelplukking på bussholdeplasser,idrettanlegg,skoler 1 leder og 4 til 5 arbeidstakere Catering eller kantine
s101 Fruktkurver til kommunale møter Leveranse av jobbfrukt til møter Catering eller kantine
s102 Møtemat levering av rundstykker til bystyret. Catering eller kantine
s103 Catering tjenester Rydde og flytteoppdrag Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s104 Rydding i fritidspark og sentrum Ryddes 2 ganger i uka sommerhalvår Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s105 Rydding sentrum. Vedl hold krkgrd. Male gangfelt.   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s106 Kommunen har bestilt skilt til en avdeling Skilt med navn på avdeling skal være utenfor og inne i bygningen Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s107 Kirkegård. Rydding og beplanting   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s108 Budtjeneste med bil. Fast postomkjøring til skoler, sykehjem og barnehager  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s109 Hagearbeid for eiendomsavdelingen. Får ikke bet for tjen., men pr oppdrag. Syssels. sos.st.mottkr Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s110 Flytt og møb.oppsett i bolig for flyktningtj  Får ikke bet for tjen., men pr oppdrag. Syssels. sos.st.mottkr Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s111 Levering og oppsetting av gjerdenetting. Lager gjerdenetting  – solgt og sett opp av oss  -små oppdrag Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s112 Vask av mopper og kluter for bydeler  Oppdraget er fast avt- bygget seg opp over tid – ikke vært på anbud Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s113 Flytteoppdrag Ein av våre arbeidstakarar bytta bustad Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s114 Golvmatter makulering Admin og skifte / vaske / transport golvmatter  Makul, kontainertransp Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s115 Gartnervirksomhet Stell av kirkegårder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s116 Rydding i sentrum Tømming av bosskasser, plukking av papirrusk etc. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s117 levering av hjelpemidler Utlevering og bæring  hjelpemidler  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s118 Flytting fra en kommunal bolig til en annen. Flytting av beboers møbler og eiendeler fra en bolig til en annen. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s119 Enkle flytteoppdrag, Kjøring av møbler Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s120 Tømming av lokaler Tømming av lokaler for komm Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s121 Gravsikring Sikring av gravstøtter på kirkegårder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s122 Gjerde Produsert gjerde og satte opp ved kommunaleiendom Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s123 Flytteoppdrag Vedlikehold Flytting for komm. Spyling av tak av komm bygg. Malearbeid. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s124 Kopiering + Kjøring internpost Kopierer informasjoner innbygg + kjøring av internpost Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s125 Vaktmestertjeneste Rydding og vedlhold grøntareal gjennom hele sommerhalvåret. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s126 Brøytestikker Klargjør bambusstikker til brøytestikker for vintersesong Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s127 Husnummerskilt Levering av husnummerskilt til kommunale bygg Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s128 Servicetjenester Tømmer kommunale leil, monterer nye møbler. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s129 – Transport oppdrag – – Permer som skal arkiveres Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s130 Kjøkken innredning Innredning av kjøkken på spesialmål tilpasset arkitektur og størrelser Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s131 Flytting Flytting for komm, flytting i forb omorg sykehjem. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s132 Boss plukkinng. Rydding av Idrettsbane   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s133 Sommervedlikehold Maling av skolegjerde Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s134 Miljøpatrulje   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s135 Sporadiske service-oppdrag Vei-rydding, snømåking, rehabilitering Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s136 Vask, dekkskift og dekkhotell En av eierkomm bestiller vask, dekkhotell og dekkskift hos oss Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s137 Vask av kommunale biler Vask av kommunale biler tilhørende sykehjem Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s138 Flytteoppdrag Avdelinger i kommunen bestiller  oss ved feks. flytting av  kontor Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s139 Flytteoppdrag for NAV   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s140 Merkestikker til oppmåling Køper merkestikker fra oss ved behov.  Mindre mengder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s141 Plenklipping Plenklipping for enkelte bo – og aktivitetssenter. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s142 Plenklipping Klipper kommunalt eide plener Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s143 Flytteoppdrag for kommunen Flytteoppdrag for NAV sosial og transportoppdrag for teknisk Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s144 Elevrydding 1 led, 4 til 5 delt renser opp trær og buskas . Områder tilvist av komm Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s145 Rydding av idrettsbane Inngått avtale om rydding av idrettsbane  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s146 Hjelpemidler  Kjøring av VTA personell til ASVO   Helse- og omsorgstjenester
s147 Vaskeritjenester Sykehjemstøy, arbeidstøy Helse- og omsorgstjenester
s148 Transportoppdrag Flyttelass innen kommunen for sosialklienter Helse- og omsorgstjenester
s149 Vareleveranse til eldre og uføre i Alsvåg og på Myre. Lev matvarer eldre og uføre. Vi fakt et gebyr pr lev for å dekke våre omk. Helse- og omsorgstjenester
s150 Kjøreoppdrag Transport av utstyr mellom hjem og helsetun Helse- og omsorgstjenester
s151 Hjelpemidler Utkjøring av hjelpemidler til brukere på vegne av eierkommuner Helse- og omsorgstjenester
s152 Hjelpemiddelsentral Tar i mot og levere hjelpemidler til kommunen sine innbyggere. Helse- og omsorgstjenester
s153 Flytteoppdrag Flytting av innbo etc i sosialboliger Helse- og omsorgstjenester
s154 Brukte møbler Salg av brukte møbler i hovedsak til sosialetaten. Helse- og omsorgstjenester
s01 Arbeid for sosialstønad Både interne og eksterne arbeidsoppgaver. Aktivitetsplikt
s02 Språkpraksis og kurs for bosatte flyktninger   Aktivitetsplikt
s03 Sandkjøring. Trykksaker. Skilt. Gapahuk   Aktivitetsplikt
s04 Aktivitetsplikt for trygd   Aktivitetsplikt
s05 Dekkskift dekkskifte og dekkhotel Annet
s06 Møblering av bolig til flyktninger Montert og utplassert møbler. Ryddet,  søppel. Vasket leilighet Annet
s07 Pakking av julegaver til ansatte i kommunen Pakking, merking og distribusjon Annet
s08 Skilt og tavler til Friluftslivets år og aktiviteter i den forbindelse Skilting og informasjonstavler Annet
s09 Kjøp av produkter til gaver v ordfører(e) Kommunene ved bla. ordførere kjøper gaver av keramikk og tekstil Annet
s10 Vedsalg Levert 42 sekker ved til flyktninger Annet
s11 Diverse kopioppdrag * Laminering av handikap-bevis * Trykk på konvolutter Annet
s12 Levere ved til utedag på skolen   Annet
s13 Papirer til formannskapsmøter Kopierer papirer til formannskapsmøter  Annet
s14 Levering av ved. Bedriften produserer ved, kjøres ut av brukere Annet
s15 Kopitjenester  til kommunen. Oppsett, levering av hefter og andre dok til komm Annet
s16 Prodav møbler. Utst. Mod “gynge-elg” for komm. Møbler til bibliotek.. Gynge-elgen fronter verdens største elg-skulptur Annet
s17 Produksjon av limtreplater i diverse størrelser. Hyller og benkeplater skoler Annet
s18 Produksj av ulike skilt Skilt til pleie og omsorgsavd. Dørsk., postkassesk. og til infotavle Annet
s19 Medaljer til arrangement   Annet
s20 Gåvekjøp Enkeltkjøp av varer (gåver) frå vår Butikk Annet
s21 Diverse mindre jobber diverse snekkerarbeid. salg av keramikk Diverse søm Annet
s22 Leie av kvite duker Leier ut kvite duker- minnestunder i kafeen i bo- og omsorgssenteret. Annet
s23 Transport av Flyktninger til skole. 3 flyktninge-elever s egen skole, etter spesialtimer i norsk Annet
s24 2 stk. rastebenker a kr. 1950.- Produksjon og salg av rastebenker Annet
s25 Stemmeavlukker Til avstemming kommsamslåing. Prod og oppbevaring. Annet
s26 Produsering av skilt Levering av skilt Annet
s27 Utebenk Benk til det lokale omsorgssenteret. Annet
s28 snekkertjenester Produksjon av utebenker. Annet
s29 Flyktningetjenesten Sy-oppdrag Transport Annet
s30 Snekkerprodukter Miljøskur Bord/benk Annet
s31 Profilartikler T-skjorter m/trykk Gravering Annet
s32 Arbeidsbekledning Arbeidsbekledning til helseinstitusjoner Annet
s33 Makulering Makuleringsoppdrag , alt av papirer hentes av oss og makuleres. Annet
s34 Postkjøring Post, utkjøring av prøver fra legekontoret Annet
s35 Profilartikler Lever noe refleksbånd. Annet
s36 Produktkjøp Komm kjøper sporadisk prod som utemøbler, oppslagstavler Annet
s37 Rasteplassbord Flere rasteplassbord til barnehage Annet
s38 Skilt Skilt til bygg, inne og ute Annet
s39 Møblar til bruk i grindebygg Møbler til bruk i nytt grindebygg  Annet
s40 Levering av småsekker ved   Annet
s41 Kaioppsyn. Oppsyn med kai. Reg skipstraf over havna – til innkrev av havneavg. Annet
s42 Kommunale arbeidsplasser. 3-8 plasser ørem unge m psyk lid. Komm bet and arbeidslederlønn Annet
s43 Kjøreppdrag Kjøre med flyktninger/asylsøkere tillensmannskontoret Annet
s44 Salg av varer Utstyr og møbler fra vår brukthandel og til Flyktningetjenesten Annet
s45 Kjøp av gaver etc fra vår butikk Varene er primært egenproduserte varer fra snekkerverksted Annet
s46 Søm gardiner Sy opp gardiner for flyktningstjenesten Annet
s47 Vaskeritjenester Vask av tøy til Brann og Redning Annet
s48 Sy avdeling Telt/pyramide Barnehage Teltduk til bruk av LAVO barnehage Annet
s49 Flytteoppdrag Flytting av sosialklienter. Oppdragsgiver: Nav sosial Annet
s50 Kopi/trykk Sporadiske kopioppdrag Annet
s51 Kjøring av bibliotekbøker Henteing og levering av bokkasser mellom skoler og bibl Annet
s52 Innramming av bilder Bildene er gaver fra kommunen til jubilanter/pensjonister Annet
s53 Flytting Hjelp både med transport/flytting for person med sosialhjelp. Annet
s54 Restaurering av lokaler i idrettshall Maling, opplisting, gulvlegging Annet
s55 Kopitjenester og id-kort Id-kort til pleie og omsorg Annet
s56 Kopi/trykk Id-kort leverasnse til pleie og omsorg Annet
s57 Makuleringstenester Vi utfører papirmakulering for enkelt kommunale skular Avfall og gjenvinning
s58 Renovering  Renovering av miljøgate. Tømmer søppelbokser. Avfall og gjenvinning
s59 Flytting fra en kommunal leilighet til en annen. Flytting  kommunal leil. Bortkjøring av avfall, og sikring av leilighet. Avfall og gjenvinning
s60 Søppelkjøring Bringe avfall til deponi Avfall og gjenvinning
s61 Gjenbruk Frakt av avfall Avfall og gjenvinning
s62 Vaktmestertjenester Kverninga av hage avfall/kvist Avfall og gjenvinning
s63 Makulering Både faste makuleringsavtaler og enkeltstående. Avfall og gjenvinning
s64 Tømme søppeldunker i sentrumsområdene  Kjører ukentlige ruter. Avfall og gjenvinning
s65 Makulering. Bytter konteiner for komm. Makulering.  Avfall og gjenvinning
s66 Makuleringstjeneste Vi bytter makuleringsdunk kommunale kontorer og makulerer  Avfall og gjenvinning
s67 Mekanisk arbeid. Klargjøring av nye søppeldunker. Avfall og gjenvinning
s68 Tømming av søppeldunker. Tømmer søppel i historisk sentrum 1 gang pr. uke Avfall og gjenvinning
s69 Gjennvinningsstasjon leid ut VTAer og arbeidsleder til vikartj på gjennvinningsstasjon Avfall og gjenvinning
s70 Boss plukking Hageanlegg Avfall og gjenvinning
s71 Papirinnsamling Vi kjører innsamling av papir Avfall og gjenvinning
s72 Drifting av kantine i Rådhuset Bedriften drifter den kommunale kantinen Catering eller kantine
s73 Catering Kaker, påsmurt mat til møter Catering eller kantine
s74 Catering kommunale møter Kommuner kjøper mat til møter Catering eller kantine
s75 Catering – Møtemat – Mat til ulike kommunale arrangementer Catering eller kantine
s76 Levering av mat til kommunale møter   Catering eller kantine
s77 Kursmapper Kopiert kursmatriell til bruk i kommunen Catering eller kantine
s78 Bakeriutsalg Komm kjøper ulike kaker, levere brød til barnehager Catering eller kantine
s79 Mathall Egen Mathall med varer for lokale prod. Kommunen kjøper mye varer Catering eller kantine
s80 Møtemat til kommunale møter Møtemat/catering Catering eller kantine
s81 Fruktfat Frukt til møter. Catering eller kantine
s82 Levering av mat Leverer mat til kommunen, som: Møtemat, bløtkaker osv Catering eller kantine
s83 Levering av frukt. Levering av oppskåret frukt til kommunale møter. Catering eller kantine
s84 Utleie av møterom Utleie møterom med servering, til faste møter – og sporadiske møter.  Catering eller kantine
s85 Catering Servering med møterom Levering av catering og servering til kommunale møter.  Catering eller kantine
s86 Catering til møter Vi leverer catering rundt om til de ulike avdelingene ved behov Catering eller kantine
s87 Mat/catering Leverer mat til møter, kurs ol Catering eller kantine
s88 Skolemat Utlevering av skolemat til skolene Catering eller kantine
s89 Kurs og konferanser Komm leier møterom og kjøper mat . Ikke avtale – leier nesten hver uke Catering eller kantine
s90 Utleie av kurslokaler Kommunen arrangerer kurs for sine ansatte i våre lokaler. Catering eller kantine
s91 Catering Påsmurde rundstykker, salat, supper Catering eller kantine
s92 Møtemat til kommunale møter, kaker sykehjem Snitter, smørbr. og påsm. til møter. Skuffek. til sykehj. Catering eller kantine
s93 Jobbfrukt Flere avdelinger i kommunene kjøper Jobbfrukt Catering eller kantine
s94 Levering av cateringmat til møter Vi produserer rundstykker eller kaker til møter kommunen har. Catering eller kantine
s95 Levering av møtemat og koldtbord Komm bestiller mat til f.eks møter. Catering eller kantine
s96 Levering av lunsj,frukt og kaffe Enkel lunsj, kutter frukt, koker kaffe til møter eller kurs i kommunal regi Catering eller kantine
s97 Leie av møterom Flere avdelinger i kommunen leier møterom og bestillerlunsj Catering eller kantine
s98 Bearbeidede grønnsaker til kommunens storkjøkken   Catering eller kantine
s99 Catering  Søppelplukking catering: møte mat til kommunestyrer,råd og utvalg Catering eller kantine
s100 Søppelplukking på bussholdeplasser,idrettanlegg,skoler 1 leder og 4 til 5 arbeidstakere Catering eller kantine
s101 Fruktkurver til kommunale møter Leveranse av jobbfrukt til møter Catering eller kantine
s102 Møtemat levering av rundstykker til bystyret. Catering eller kantine
s103 Catering tjenester Rydde og flytteoppdrag Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s104 Rydding i fritidspark og sentrum Ryddes 2 ganger i uka sommerhalvår Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s105 Rydding sentrum. Vedl hold krkgrd. Male gangfelt.   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s106 Kommunen har bestilt skilt til en avdeling Skilt med navn på avdeling skal være utenfor og inne i bygningen Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s107 Kirkegård. Rydding og beplanting   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s108 Budtjeneste med bil. Fast postomkjøring til skoler, sykehjem og barnehager  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s109 Hagearbeid for eiendomsavdelingen. Får ikke bet for tjen., men pr oppdrag. Syssels. sos.st.mottkr Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s110 Flytt og møb.oppsett i bolig for flyktningtj  Får ikke bet for tjen., men pr oppdrag. Syssels. sos.st.mottkr Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s111 Levering og oppsetting av gjerdenetting. Lager gjerdenetting  – solgt og sett opp av oss  -små oppdrag Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s112 Vask av mopper og kluter for bydeler  Oppdraget er fast avt- bygget seg opp over tid – ikke vært på anbud Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s113 Flytteoppdrag Ein av våre arbeidstakarar bytta bustad Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s114 Golvmatter makulering Admin og skifte / vaske / transport golvmatter  Makul, kontainertransp Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s115 Gartnervirksomhet Stell av kirkegårder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s116 Rydding i sentrum Tømming av bosskasser, plukking av papirrusk etc. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s117 levering av hjelpemidler Utlevering og bæring  hjelpemidler  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s118 Flytting fra en kommunal bolig til en annen. Flytting av beboers møbler og eiendeler fra en bolig til en annen. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s119 Enkle flytteoppdrag, Kjøring av møbler Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s120 Tømming av lokaler Tømming av lokaler for komm Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s121 Gravsikring Sikring av gravstøtter på kirkegårder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s122 Gjerde Produsert gjerde og satte opp ved kommunaleiendom Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s123 Flytteoppdrag Vedlikehold Flytting for komm. Spyling av tak av komm bygg. Malearbeid. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s124 Kopiering + Kjøring internpost Kopierer informasjoner innbygg + kjøring av internpost Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s125 Vaktmestertjeneste Rydding og vedlhold grøntareal gjennom hele sommerhalvåret. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s126 Brøytestikker Klargjør bambusstikker til brøytestikker for vintersesong Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s127 Husnummerskilt Levering av husnummerskilt til kommunale bygg Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s128 Servicetjenester Tømmer kommunale leil, monterer nye møbler. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s129 – Transport oppdrag – – Permer som skal arkiveres Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s130 Kjøkken innredning Innredning av kjøkken på spesialmål tilpasset arkitektur og størrelser Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s131 Flytting Flytting for komm, flytting i forb omorg sykehjem. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s132 Boss plukkinng. Rydding av Idrettsbane   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s133 Sommervedlikehold Maling av skolegjerde Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s134 Miljøpatrulje   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s135 Sporadiske service-oppdrag Vei-rydding, snømåking, rehabilitering Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s136 Vask, dekkskift og dekkhotell En av eierkomm bestiller vask, dekkhotell og dekkskift hos oss Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s137 Vask av kommunale biler Vask av kommunale biler tilhørende sykehjem Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s138 Flytteoppdrag Avdelinger i kommunen bestiller  oss ved feks. flytting av  kontor Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s139 Flytteoppdrag for NAV   Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s140 Merkestikker til oppmåling Køper merkestikker fra oss ved behov.  Mindre mengder Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s141 Plenklipping Plenklipping for enkelte bo – og aktivitetssenter. Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s142 Plenklipping Klipper kommunalt eide plener Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s143 Flytteoppdrag for kommunen Flytteoppdrag for NAV sosial og transportoppdrag for teknisk Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s144 Elevrydding 1 led, 4 til 5 delt renser opp trær og buskas . Områder tilvist av komm Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s145 Rydding av idrettsbane Inngått avtale om rydding av idrettsbane  Driftstjenester (eksempel vaktmester eller park- og anleggstjenester)
s146 Hjelpemidler  Kjøring av VTA personell til ASVO   Helse- og omsorgstjenester
s147 Vaskeritjenester Sykehjemstøy, arbeidstøy Helse- og omsorgstjenester
s148 Transportoppdrag Flyttelass innen kommunen for sosialklienter Helse- og omsorgstjenester
s149 Vareleveranse til eldre og uføre i Alsvåg og på Myre. Lev matvarer eldre og uføre. Vi fakt et gebyr pr lev for å dekke våre omk. Helse- og omsorgstjenester
s150 Kjøreoppdrag Transport av utstyr mellom hjem og helsetun Helse- og omsorgstjenester
s151 Hjelpemidler Utkjøring av hjelpemidler til brukere på vegne av eierkommuner Helse- og omsorgstjenester
s152 Hjelpemiddelsentral Tar i mot og levere hjelpemidler til kommunen sine innbyggere. Helse- og omsorgstjenester
s153 Flytteoppdrag Flytting av innbo etc i sosialboliger Helse- og omsorgstjenester
s154 Brukte møbler Salg av brukte møbler i hovedsak til sosialetaten. Helse- og omsorgstjenester