Steigen Vekst etablerer butikk i Leinesfjord. På den måten får virksomheten et utsalgssted, men også en velegnet arena for arbeidstrening og praksis. 

Se artikkel i Nord-Salten