Hvorfor stenger vi ungdom som har lyst til å jobbe ute av arbeidslivet?

av Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, og Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Innlegget har også vært publisert i Dagbladet og Dagsavisen.

Når utviklingshemmede går ut av skolen, går de fleste rett ut i arbeidsledighet. Og der blir de værende i mange år. Det er uverdig behandling av disse unge menneskene og det er uvettig sløsing av ressursene i samfunnet vårt.

Denne valgkampen handler om mange store spørsmål som både samler og splitter folk. Vi ønsker å rette søkelys på en sak det burde være tverrpolitisk enighet om. Unge utviklingshemmede må få utnytte sine evner og bidra i samfunnet.

Varig tilrettelagte arbeidsplasser gir denne gruppen tilgang til noe av det fineste vi mennesker kan oppleve: gleden over å stå i arbeid. Å oppleve arbeidsfellesskap og bidra til verdiskapingen.

Disse arbeidsplassene er et Kinder-egg: De gir utviklingshemmede et bedre liv, de er billigere for det offentlige enn dagsenterplasser, og de er samfunnsøkonomisk sett superlønnsomme.

Hvert eneste år går 800 elever ut av skolen uten å få tilbud om en tilrettelagt arbeidsplass. Det innebærer at ledigheten blant utviklingshemmede mellom 18 og 25 år er opp mot 80 prosent. Fire av fem som kan og vil jobbe, har ingen tilrettelagt jobb å gå til.

Mange elever og foreldre er klar over hva som venter når skolegangen er over. Derfor takker mange ja til både et fjerde og et femte år i skolen. Dette innebærer at unge mennesker blir gående på skolen mye lenger enn de trenger.

For oss er det en grunnleggende verdi at alle får muligheten til å delta i arbeidslivet. Nå er det bare noen få dager til valget.  La oss stå sammen om en sak som vi er enige om, som er viktig for en utsatt gruppe i samfunnet, og som betaler seg selv:  

Tilrettelagt arbeid for alle unge utviklingshemmede!