ASVLs styreleder Victor D. Norman går i dag ut mot den blåblå regjeringens forslag om å utrede kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid.

 

I forbindelse med kommunereformen har regjeringen i dag foreslått at «ansvaret for finansieringen og forvaltningen av VTA og VTO utredes nærmere med sikte på overføring til kommunene»

Se kapittel 5.2.1 i Stortingsmelding 14 – Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

ASVLs styreleder Victor D. Norman er sterkt kritisk til at regjeringen ønsker å gjøre arbeid til utviklingshemmede til et kommunalt ansvar, mens andre grupper ivaretas av staten.

Dette er svært uheldig for de 9000 arbeidstakerne det gjelder.

Det har vært bred enighet i Norge om at arbeid skal være et statlig ansvar. Om staten fraskriver seg dette ansvaret for de som trenger det mest, betyr det at vi innfører et A-lag og et B-lag i norsk arbeidsliv. Utviklingshemmede og andre med behov for bistand vil igjen havne nederst ved bordet og risikere at den soleklare retten alle andre har til arbeid, ikke lenger gjelder for dem. Det finnes bare ett ord for dette – diskriminering, sier styreleder i ASVL, Victor Norman.

Hensikten med Ansvarsreformen i 1991 var blant annet å sikre at også utviklingshemmede kunne bli en del av arbeidslivet i sine hjemkommuner. Ansvaret for et arbeidsmarkedstilbud til denne gruppen, ble lagt nettopp til staten.

Forslaget fra Regjeringen vil snu om på dette, og sette utviklingen flere tiår tilbake. Hvis kommunene får ansvaret for et arbeidsmarkedstilbud til dem som står lengst fra arbeidslivet, vil gruppen måtte konkurrere om midler til andre kommunale formål, som barnehage, skole og sykehjem.