Prosjektet i Oslo kommune og ASVL arrangerte frokostmøte.

Mange ønsker seg en tilrettelagt jobb. Her fra OPTs avdeling på Franzefoss. Foto: Joakim S. Enger.

10. desember 2019 var representanter fra Oslos bydeler samt Oslo vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter, i tillegg til Helt Med, samlet til frokostmøte om tilrettelagte jobber.

Tilrettelagt arbeid i Oslo er kanskje ikke som du tror. Se video:

Totalt var rundt 50 mennesker møtt opp til arrangementet, som fant sted på Sagenehjemmet i Oslo. Arrangementet var et samarbeid mellom prosjektet Flere i tilrettelagt arbeid, i Oslo kommune, og ASVL.

Har tilrettelagt jobb på sykehjem

På Sagenehjemmet driver ASVL-medlemmet Oslo Produksjon & Tjenester (OPT) kaféen, kjøkkenet og vaskeriet. Det gir grunnlag for flere tilrettelagte arbeidsplasser, læreplasser for lærekandidater og lærlinger, samt arenaer for de som trenger arbeidstrening.

-Vi er svært glade for samarbeidet med OPT, sa daglig leder ved Sagenehjemmet, Nina Martinussen.

Kommunikasjonssjef i ASVL, Flemming Trondsen, påpekte i sitt innlegg at det 85 prosent av unge utviklingshemmede går ut fra skolen og rett over i arbeidsledighet. 

-Det er derfor et stort behov for tilrettelagte jobber, sa Trondsen.

Flemming Trondsen. Foto: Olav Helland

Ønsker ungdomsgaranti

Han påpekte at ASVL gleder seg over at byrådet vil etablere en ungdomsgaranti som skal sikre unge under 24 år tilbud om jobb, utdanning eller opplæring. 

I tillegg understreket han behovet for en velfungerende lærekandidatordning, slik at flere får mulighet til tilrettelagte fagopplæring i bedrift.

-Vi arbeider for at Oslo får samme innretning på lærekandidatordning som i Østfold, sa Trondsen.

Marte Ormann Buaas. Foto: Olav Helland

Marte Ormann Buaas fra Flere i tilrettelagt arbeid redegjorde for prosjektets målsetninger, der ett av målene er å lage en modelle for overgangen mellom skole og arbeid i Oslo. 

Individuell tilpasning

Tilhørerne fikk også høre hvordan vekst- og arbeidsinkluderingsbedriften Unikum har lagt opp sitt tilbud om tilrettelagte arbeidsplasser. Daglig leder Kitty Stensrud og avdelingsleder Maren Berg Kristoffersen fortalte.

-Vi har 80 tilrettelagte arbeidsplasser. Det betyr at det er 80 ulike opplegg, og slik må det være, sa Berg Kristoffersen.

Nina Haukeland fra bydel Grünerløkka fortalte hvorfor det er viktig at bedrifter som tilbyr tilrettelagte jobber og bydelene har nytte av å snakke sammen, og viste til gode samarbeid som hadde ført til gode løsninger for medarbeidere med behov for tilrettelegging.

Etter innleggene var det satt av tid til å bli kjent. Bydelene og tilbyderne av tilrettelagte jobber i Oslo fikk anledning til å snakke sammen, slik at de i fremtiden kan gjøre arbeid mulig for enda flere av Oslos innbyggere. 

Foto: Olav Helland