Her er tiltakene Stortinget har vedtatt.

Foto: Shutterstock.com

 

Stortinget vedtok 16. mars en omfattende liste med tiltak i forbindelse med koronakrisen.

For arbeidsgivere er noen av de viktigste:

  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Ordningen med omsorgspenger når arbeidstaker er hjemme med sykt barn, dobles. Eksempelvis vil foreldre som bor sammen, og som har ett eller to barn på tolv år eller yngre, nå ha rett på 20 omsorgsdager pr kalenderår, mot før 10.  Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Fra dag 11 er det NAV som betaler, og arbeidsgiver søker om refusjon.

  • Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020, blir utsatt. Vi kommer tilbake med mer info når ny frist blir kjent.

Les om alle tiltakene i pressemeldingen fra partiene