Daglig leder Foto: Birgitte Wisur Olsen/Ságat

Stortingets arbeids- og sosialkomité besøkte Øst-Finnmark første uken etter påske, og Tana Arbeidsservice var ett av stoppene. Lederne fra vekstbedriftene i regionen hadde tatt turen for å møte politikerne, og presenterte et tydelig budskap om å sikre flere tilrettelagte jobber.

Mange kommuner har dårligere dekning av tilrettelagte jobber enn kommunene i Øst-Finnmark, men politikerne fikk understreket at det ikke må brukes som et argument for å kutte jobber. Tilrettelagte arbeidsplasser er uansett et knapphetsgode.

Les artikkelen i Sàgat (faksimile)

På landsbasis er 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år uten arbeid.

-Muligheten til å ha en jobb og meningsfylt hverdag bør også omfatte psykisk utviklingshemmede og andre som ikke har mulighet til å delta i det ordinære arbeidslivet, uttrykte formannskapet i Tana under møtet, ifølge Sàgat.

Torstein Johnsen er blant de heldige som har jobb hos Tana Arbeidsservice. Birgitte Wisur Olsen/Ságat

Les hele artikkelen (faksimile).

Daglig leder i ASVO Vardø, Anita Brækkan Remme, sa at alternativet til jobb for mange unge er å bli sittende hjemme hos  «ho mamma », eller i bofellesskap. Hun poengterte også hvor viktig tiltaket Arbeidsforberedende trening er for de som har størst utfordringer.

-NAV vil heller ha lønnstilskudd. Det er sikkert bra for dem som står nær arbeidslivet, og kanskje bare trenger et lite puff. Men ikke nødvendigvis for den som har vært tre, fire-fem år uten jobb og kanskje ikke snakket med noen. Om det legges ned i Tana, så må en kanskje kjøre til Vadsø, og det er ikke lett for den som ikke har bil eller sertifikat. Da betyr det at mange ikke får tilbudet, sa hun, skriver Sàgat.

Oppsummert var et av de viktigste budskapene at regionens særegne geografi, med lange avstander, gjør det særlig viktig å opprettholde et godt tilbud hos tiltaksarrangørene, og stortingspolitikerne noterte seg dette.