Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet besøkte nylig ATS Gjøvik/Toten AS.

Det ble presenterte utdrag fra funn i prosjektet «Sysselsetting og aktivitetstilbud for utviklingshemmede i Gjøvik Kommune».

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Gjøvik kommune, ATS og NFU. Disse funnene viser blant annet at det er mange unge med diagnosen utviklingshemming som i dag er på tur ut fra videregående skole som vil ha et behov for VTA (Varig tilrettelagt arbeid) de kommende årene. Anslagsvis 13- 15 de neste 3 årene bare i Gjøvik, skriver ATS Gjøvik/Toten på sine sider.

Les hele saken