UTVIKLING GJENNOM ARBEID: Etter nesten 20 år som tiltaksansatt i Leva-Fro, begynner Anne Sofie Rygg i fast jobb i kommunen.

Anne Sofie Rygg Frostingen.jpg

Tekst: Janne Hopmo, Frostingen

Tidligere i mai var Anne Sofie invitert til lunsj sammen med daglig leder Rune Lyngen og personalleder June Winther. De har bare godt å si om Anne Sofie og ønsker henne lykke til videre.

I 1997 begynte hun i avdelingen for søm som het Lotus. Den byttet adresse i Levanger flere ganger, og Anne Sofie tok dessuten et avbrekk for å arbeide hos Frostasøm et par år ved årtusenskiftet.

Etter hvert var det kantina på Frosta skole som ble ny arbeidsplass, da Leva-Fro overtok drifta av denne. Først i underetasjen, så i de lyse lokalene som ble innredet da Magnushallen ble bygd. Da det var slutt på drifta der, fikk Anne Sofie arbeid på kjøkkenet på Frostatunet, fortsatt gjennom Leva-Fro. Men nå vil kommunen tilby henne fast ansettelse. Noe Anne Sofie er veldig glad for, der trives hun, og så trenger hun ikke å bekymre seg for at hun skal bli nødt til å pendle.

 

Fleksibel

Oppgavene er varierte, forteller Anne Sofie. Hun begynner med å smøre mat om morgenen, så må det renskes poteter og grønnsaker. Og så har hun fått et visst ansvar for salatbaren som stadig flere ansatte benytter seg av. På fredagene stekes det vafler, dem koser beboerne seg med når det er sangkaffe.

Anne Sofie blir ikke ansatt i full stilling, men hun er veldig fleksibel, vet June. Er det behov for hjelp så stiller hun opp.

– Å være blid og sosial er en viktig egenskap, og den har Anne Sofie til gagns, vet personallederen i Leva-Fro.

Både hun og daglig leder Rune beskriver Anne Sofie som en god medarbeider; trivelig, blid, imøtekommende. Fleksibel, lett å be. Og pålitelig, tilføyer June.

Rune er temmelig sikker på at hun ikke ville fått tilbud om fast ansettelse, hvis hun ikke hadde gjort en god jobb.

– Jeg husker da Anne Sofie begynte på kjøkkenet på Frostatunet, forteller June. Fra dag én drømte hun om å få fast jobb der.

Skrittet videre

At Anne Sofie nå tar skrittet videre, ser June og Rune på som veldig positivt. Det er jo dette som er jobben deres; å bidra til at folk kan ta skrittet videre, gjennom Leva-Fro.

Leva-Fro jobber med flere typer tiltak, ikke bare varig tilrettelagte arbeidsplasser. De legger opp arbeidsforberedende trening, og målet er å kunne hjelpe mennesker som har en restarbeidsevne til å komme seg videre.

– Men vi kutter ikke båndene med en gang. Vi vil følge opp Anne Sofie i en periode og se hvordan det går, forklarer daglig leder.

Han forteller at Leva-Fro har et godt samarbeid med næringslivet både på Frosta og i Levanger.

– Vi har snakket om det flere ganger, uten å gjøre alvor av det, men i år stiller vi på Frostadan, og da kan alle komme og spørre oss om alt mulig, sier Rune til slutt.

Men det er Anne Sofie som får det siste ordet:

Hva jeg kan si om Leva-Fro? Tja, det er mye det, men det første jeg tenker på er at de har veldig greie og trivelige sjefer.