ASVL og Nordpolen Industrier inviterte 23. august SV-politikerne Kari Elisabeth Kaski og Inga Marte Thorkildsen til møte om lærekandidater.

Møtet fant sted i Nordpolen Industriers lokaler på Sagene i Oslo.

Kaski, som er stortingsrepresentant for Oslo, og Thorkildsen, som er Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap lyttet interessert da fagansvarlig Hilde Evang Larsen fortalte hvordan bedriftens løp for lærekandidater er lagt opp.

Kaski og Thorkildsen fikk også møte to lærekandidater som nylig har starte opp hos Nordpolen. Hamza Asim og Eirik Solberg Sagen rapporterte om meningsfulle hverdager hos vekstbedriften.

ASVLs Dag Sandvik og Flemming Trondsen kunne fortelle at ikke alle er like heldige som Asim og Sagen, ettersom det varierer sterkt fra fylke til fylke hvor godt utbygd ordningen er.

ASVL oppfordret derfor politikerne til å gjøre spesialundervisning i bedrift, gjennom lærekandidatordningen, mulig for flere. 

 

Les også:

Hagerup og Kristensen tar til orde for nasjonal ordning for lærekandidater