En gruppe sørkoreanske studenter har tatt turen til Norge for å studere hvordan tjenestetilbudet for personer med funksjonsnedsettelse er utformet. På ASVO-Kongsberg lærte de mye om vekstbedriftene.

IMG_7132.JPG

Denne uken gikk startskuddet for studiereisen til studentene fra Sør-Korea. Studentene deltar i studieprogrammet “Global Challenges of Youth with Disabilities”, som er organisert av Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities.

Målet med reisen er å studere lovbestemmelser og politikk som angår personer med nedsatt funksjonsevne.

Møtte ASVO-veteran

I Sør-Korea er det et ønske om at personer med funksjonsnedsettelser skal få mer uavhengige liv, og landet ønsker å bevege seg bort fra institusjonstankegangen, forklarte studentene.

De kom til Kongsberg etter å ha hørt om boken Venner, der Torill Heia (58), mangeårig medarbeider hos ASVO-Kongsberg, skildrer hvor viktig vennskap er for henne. Boken er ført i pennen av Britt-Evy Westergård.

DSC_0296.JPG

Torill er en av dem som har vært med siden starten av ASVO-Kongsberg i 1988. Hun har hatt mange forskjellige oppgaver i Kongsberg-bedriften, og begynte i sin tid med å vaske toaletter. I mange år jobbet hun i kantinen.

Nå jobber hun to dager i uka, i fruktpakkeriet.

-Hvis ikke jeg gjør jobben min, stopper det opp, sier Torill.

Boken hun og Britt-Evy har laget sammen fascinerte koreanerne, og Torills historie er et eksempel på at jobb og inkludering kan føre til økt livskvalitet og nye vennskapsrelasjoner. 

Lærte om vekstbedriftene

På ASVO-Kongsberg ble koreanerne tatt imot nettopp av Torill og Britt-Evy. Personal- og fagansvarlig Morten Neteland, daglig leder Jane Midtbø og markeds- og produksjonsjef Ståle Skau fortalte om ASVO-Kongsberg, og fikk interesserte spørsmål i retur.

Får arbeidsgivere som tar inn personer med nedsatt funksjonsevne i praksis noen form for økonomisk fordel, var ett av spørsmålene, og ASVO-Kongsberg fortalte at det handler mye om lokal goodwill, og understreket samtidig hvor viktig det er at arbeidspraksisen skal være så nær en normal arbeidssituasjon som mulig.

Studentene var også interessert i å vite om finansieringen av vekstbedrifter. De fikk lære om statlig og kommunal finansiering av tilrettelagte arbeidsplasser, og om hvordan 60 prosent av bedriftens inntekter kommer fra salg av varer og tjenester.

I tillegg var de særlig interessert i hvordan eier og myndigheter kikker bedriftene i kortene, og lærte om ASVO-Kongsbergs styre, generalforsamlingen, og eksterne kvalitetsrevisjoner.

Fikk se kommunale tilbud

I tillegg fikk studentene besøke et avlastningshjem for unge personer med funksjonsnedsettelser, og et dagsenter, før rundreisen på Kongsberg ble avsluttet med kaffe og kake hos Torill, der koreanerne fikk se et eksempel på hvordan en norsk omsorgsbolig fungerer.

Koreanernes reise i Norge varer i ti dager, og inkluderer besøk i blant annet Bergen og Oslo.

DSC_0305.JPG