Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår 300 nye tilrettelagte jobber i 2021.

Foto: Regjeringen/Marte Garmann

 

Regjeringen la 7. oktober frem statsbudsjettet, og foreslår 300 nye tilrettelagte jobber i 2021.

-Vi er glade for at regjeringen har en egen satsing på tilrettelagt arbeid, og vi vil rose regjeringen for at de over tid har trappet opp nivået, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

ASVL har gått gjennom tallene og anslår at en høy andel av de nye tilrettelagte jobbene vil komme som skjermede arbeidsplasser.

-Dette er godt nytt. Mange trenger mer oppfølging enn det som er mulig på tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære bedrifter, og mange ønsker en mer fleksibel tilnærming til det ordinære arbeidsliv gjennom hospitering, sier Sandvik.

Behov for minst 800

Satsingen er likevel for liten til å dekke behovet.

Det er behov for minst 800 nye tilrettelagte jobber hvert år. Disse kommer i tillegg til de mange tusen som står i kø fra før.

Det alvorlige bakteppet er at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb. I praksis går de fleste rett over i arbeidsledighet i det de fullfører skolen. 

Ekstra til arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår også over 800 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak, og styrker med dette inkluderingsdugnaden. 

-Dette er en gledelig og nødvendig satsing. Vi er glade for at regjeringen påpeker at en betydelig andel av tiltaksplassene forbeholdes personer med nedsatt arbeidsevne, sier Sandvik. 

Regjeringen signaliserer satsing på ungdom, individuell jobbstøtte og opplæringstiltak. 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding med en helhetlig politikk for å forebygge utenforskap og fremme inkludering av flere i arbeids- og samfunnsliv våren 2021.

Referanse:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.