Tilrettelagte jobber gir samfunnsøkonomi

To masteroppgaver fra NHH analyserer om tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Masteroppgaven De lønnsomme arbeiderne analyserer den samfunnsøkonomiske gevinsten av varig tilrettelagt arbeid (Igland og Sandal 2011)

Masteroppgaven Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid konkluderer med at en tilrettelagt jobb er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt sammenlignet med en dagsenterplass (Andersen og Laland 2011)