Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst oss om at nye satser for 2023 er:

VTA – 15.324 kr pr måned
VTO  – 6.428 kroner pr måned
AFT – 19.075 kr pr måned

Økningen er på 3 prosent fra 2022.

 

Du finner alle satser på NAVs sider.