Rapport fra Stian Reinertsen, ph.d ved NTNU.

I Stian Reinertsens avhandling fra NTNU Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemning er et funn at utviklingshemmede med arbeid rapporterer høyere livskvalitet enn de som ikke har det.

Les rapporten