Vi gratulerer med prisen!

DSC_0482.JPG

Vekst Oppdal får utmerkelsen Årets Vekstbedrift 2013. 

Prisen er på 50.000 kroner og ble delt ut av ASVLs styreleder Victor D. Norman på Høstkonferanse i Oslo 26. november. 

Prisen går til en av ASVLs 220 medlemsbedrifter, og deles ut til en Vekstbedrift som utmerker seg. 

Vekst Oppdal får prisen fordi bedriften er nytenkende og inspirerende. 

I begrunnelsen heter det:

“Daglig leder Johan Veggen er visjonær, med mange idéer. Han søker samarbeid med aktører som kan bidra til å gi innbyggerne i Oppdal og andre som ønsker å bruke tjenestene, et tilpasset og godt tilbud. Han har tillit og tro på sine medarbeidere og inspirerer til nytenkning. Bedriften har stor aktivitet, og de tiltaksansatte får utvikle sine talenter og sin arbeidsglede. I tillegg synliggjør bedriften deres kompetanse og setter pris på den. Et eksempel på dette er deltakernes rap- og videorpresentasjon av bruktbutikken NY-Auna.

Det er tydelig at bedriftens visjon og virksomhetsverdi gjenspeiles i det daglige arbeidet. Bedriften støtter også oppunder tiltak og stunt som beriker og synliggjør de funksjonshemmede. Et eksempel er Tare Teksums tur på tvers av Norge.”