Krever jobbgaranti fra politikerne.

Frokost1.jpg

ASVL og vekstbedriftene arrangerer Årets Viktigste Frokost også i 2019!

Mange steder i Norge vil vekstbedrifter invitere politikere og andre interessert til frokost 28., 29. og 30. august.

Da vil de få servert mat og kaffe, og statistikk som forteller at 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten arbeid (Wendelborg et al 2017).

Statistikken er nedslående lesning.

Derfor tar krever vekstbedriftene og ASVL:

100 prosent jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe

(I Oslo har vi en egen stand ved Nationaltheateret T disse dagene. Der vil elever fra Ullern videregående skole og medarbeidere i arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo fortelle forbipasserende og andre om hvor viktig det er at flere får et tilrettelagt arbeidstilbud etter endt skolegang.)

Er du medlem i ASVL og ønsker å arrangere frokost? Ta kontakt med Flemming Trondsen! (flemming@asvl.no eller 95775161)

Kilde:

Wendelborg, Christian, Kittelsaa, Anna M. & Wik, Sigrid E. (2017): Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemning. Trondheim: NTNU.