JOBB FOR FLERE: Vekstbedriftene er faglig godt skodd for å hjelpe arbeidssøkere på veien til arbeidslivet, og Lisand i Tvedestrand er et godt eksempel.

-For dem som har opplevd at jobb har blitt en belastning i livet, så kan veiledning og andre tilbud hos oss gjøre at de igjen føler mestring og arbeidsglede. Dermed kan de på ny søke seg inn i arbeidslivet og finne en ny jobb eller karrierevei som gjør at arbeidslivet blir en ny og bedre erfaring enn det var tidligere, forklarer Lisand-veileder Vibeke Dehli til Tvedestrandsposten (faksimile).

 2018-12-18-Lisand-Tvedestrandsposten.jpg

Flere vekst- og attføringsbedrifter i Aust-Agder jobber sammen for å sikre at innbyggerne får faglig solide arbeidsmarkedstilbud der de bor, og Lisand AS inngår i dette samarbeidet.

Bedriften kan skilte med gode tall:

72 prosent av dem Lisand bistår gjennom oppfølgingstiltaket, kommer ut i jobb. I tillegg kommer 50 prosent av arbeidssøkere som deltar i Arbeidsforberedende trening hos bedriften, i jobb, skriver Tvedestrandsposten.

– ASVL er stolte over at medlemsbedriftene gjør en betydelig jobb med å veilede arbeidssøkere på veien til arbeidslivet. Lokalt får mange medlemsbedrifter til imponerende resultater. Hos bedriftene som lykkes godt med å hjelpe arbeidssøkere, er individuell tilrettelegging et nøkkelord. Og det har jo vekstbedriftene lang erfaring med, ettersom bedriftene, helt siden Ansvarsreformen, har utviklet tilretteleggings- og oppfølgingsmetoder som sikrer at arbeid skal bli mulig for alle, sier direktør Dag Sandvik i ASVL.

– Mange ASVL-medlemmer bruker også ASVL- ordningene Inkluderende Bedrift og Inkluderende Kommune, som gir arbeidssøkere praksis- og arbeidstreningsmuligheter hos lokalt næringsliv og hos kommunen. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, legger Sandvik til.