50 deltakere fra vekstbedrifter besøkte i slutten av september INSP i København. Deltakerne dro hjem med nye tanker og idéer om hvordan man kan jobbe på tvers av båser og sektorer for å lage velferdstilbud sammen med lokale innbyggere.

50 representanter fra ulike vekstbedrifter over hele Sør-Norge tok turen for å besøke INSP 30. september. INSP holder til et nedlagt skoleslakteri i Roskilde og startet opp i 2011.

INSP har helt fra starten lagt vekt på at lokale innbyggere skal få muligheten til å fylle huset med innhold.

Et tilbud med lokal forankring

-Vi hadde ingen annen plan enn at vi skulle være et inspiratorium, og at dette skulle være et sted der folk kunne senke skuldrene og være seg selv, sier Camilla Martens, konstituert leder.

Det slitne slakteribygget noen få steinkast fra jernbanestasjonen i byen, trakk fort til seg folk.

-Helt fra starten veltet folk inn her, sier Martens.

-Her er det åpent for å prøve seg på ting, forteller hun.

-For eksempel ville en gutt starte en danseskole. I og med at vi har lokalene, skaffet vi til veie et speil, og så var han i gang.

Da INSP flyttet inn, var lokalet fullt av tomme rom og flater som inviterte til kreativitet og aktivitet. Innbyggere og bruker av huset har malt flere fargerike motiver. Et rom brukes til lys- og lydstudio. Kjøkkenet forsyner konferansegjester med god og bærekraftig mat.

Det mest iøynefallende rommet er det såkalte Folkerommet, som brukes til alt fra fester, til kurs og konferanser. Møbler fra gjenbruk preger det enorme rommet med store vinduer, og sammenleggbare langbord gir muligheter for mange gjester.

-Vi vil gjenopplive det gamle landsbyfellesskapet, sier Martens.

Finner veien til arbeid

Lokalt samarbeid har gitt rom for flere satsinger i sosialfeltet. Kjøkkenet på INSP har vært en nyttig arena når kvinner med innvandrerbakgrunn har fått arbeidstrening. Ledige med Drive er et nettverk for arbeidsledige som bruker lokalene som sin base. Det frivillige nettverket driver uten at Danmarks svar på NAV er med i bildet. Det gir armslag når arbeidssøkere møtes, og snakker sammen om muligheter. Mange får kontakt med arbeidsgivere, og flere kommer i jobb.

De rause og uformelle lokalene gir også en god ramme når unge med psykiske helseproblemer får komme dit for å møtes og snakke med ungdommer som er friske.

-I stedet for å være hjemme og tenke på egen sykdom, blomstrer de opp og begynner å legge planer for fremtiden, sier Martens.

Sølve satser på individuell tilpasning

Rita Sandnes, nestleder i ASVL og leder av vekstbedriften Sølve i Søndre Land er begeistret for grunntanken bak INSP.

-Det handler om å spørre folk i lokalsamfunnet hva de trenger, og svare på det ved å lage lokale tilbud sammen med innbyggerne og sammen med andre aktører i lokalsamfunnet, sier hun.

Sølve er i motsetning til INSP en arbeidsmarkedsbedrift, og har dermed en helt annen innretning. Men også på Sølve følger de prinsippet om individuell skreddersøm. Bedriften finner ut hva den enkelte arbeidssøker trenger, og samarbeider med kommunen, bedrifter og andre lokale krefter for å skape et tilbud som er tilpasset individet.

-Vi må slutte å tenke ensidig på tiltak og eksisterende ordninger. Da lar vi byråkratiske rammer styre i stedet for at behovet til individet kommer i sentrum, sier hun.

Samskaping

Bedriften har blitt en lokal spydspiss i prosjektet Folkehelse2025, som har til hensikt å integrere flere i samfunn og arbeidsliv.

Søndre Land har høy andel uføre, og mange av innbyggerne har sammensatte problemer som bidrar til utenforskap.

Sølve har fått til mye på kort tid, og jobber på en helt annen måte enn før.

-Nå driver vi samskaping sammen med kommunen og andre som vil bidra til inkludering, sier hun.

I etterkant av besøket hadde vekstbedriftene en workshop, der mange fikk nye idéer til hvordan de kan samarbeide med andre aktører for å skape individuelt tilpassede velferdstibud.

Unge får hjelp til å mestre livet

Aftenposten fortalte 7. mai om 19 år gamle Guro Granseth, som har tatt livsmestrings- og selvutviklingskurs i regi av nettopp Sølve (kurset er utviklet av lyk-z & døtre AS). Hun hadde falt ut av videregående skole, men får nå hjelp og støtte til å finne en vei tilbake. Granseth er nå med og veileder andre unge i runde nummer to av kurset.

Oppland Arbeiderblad har fortalt om Simen Granum, som også har fått tro på seg selv etter å ha gjennomført kurs.

Bli inspirert på Høstkonferansen

Rita Sandnes og rådmannen i Søndre Land, Arne Skogsbakken, kommer til ASVLs Høstkonferanse for å fortelle om samarbeidet. Der møter du også Rolf Rønning, professor ved Høgskolen i Innlandet.

Han skal holde foredrag om hvordan samskaping kan bidra til bedre velferdstilbud.