INKLUDERINGSDUGNADEN: Det er bra at NAV tidlig avklarer hvem som har behov for uføretrygd. For å få flere i jobb, er Varig Tilrettelagt Arbeid en del av løsningen, påpeker Høyres Heidi Nordby Lunde.

2018-07-12 Heidi Nordby Lunde Foto Hans Kristian Thorbjørnsen.jpg

NAV kom i sommer med en rapport som påpekte at en viktig forklaring på at andelen uføre blant unge øker, er forbedret fødselsmedisin. Mange flere overlever med kromsomfeil og alvorlige funksjonshemninger.

Samtidig avklarer etaten tidligere enn før om en person har behov for uføretrygd, ifølge rapporten.

Andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomitéen, Heidi Nordby Lunde (Høyre), mener rapporten forteller at velferdsstaten fungerer:

-Å gi økonomisk trygghet for dem som ikke har mulighet for å sørge for det selv, er velferdstaten på sitt beste, skriver hun i et innlegg 12. juli.

9. juli hadde Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik et innlegg i Aftenposten, der hun uttrykte sin bekymring for økningen i andelen uføre blant unge, og pekte på at flere virkemidler må tas i bruk for å sikre jobb til denne gruppen. Blant annet pekte hun på partiets jobbgaranti for unge alle unge født etter 1990 og med arbeidsevne, men med én eller annen grad av uførhet.

I sitt innlegg uttrykker Lunde skepsis til garantien, og løfter frem regjeringens inkluderingsdugnad, der Varig Tilrettelagt Arbeid er en del av løsningen.

Arbeiderpartiet, på sin side, har i sitt program for inneværende stortingsperiode inne at VTA-ordningen skal beholdes som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken. Partiet har også programfestet å øke antall plasser.

Begge partier er enige i at antall unge uføre ned.

ASVL følger debatten med stor interesse, og er glade for at partiene retter oppmerksomheten mot unge uføre.