Venstre ønsker at staten fortsatt skal ha ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid. –Før jeg vil gi OK til et prøveprosjekt med kommunal regi, vil jeg se hvordan regjeringen vil gjennomføre det, sier Sveinung Rotevatn.

Sveinung-Rotevatn Foto_Venstre.jpg

NRK har de siste dagene rettet oppmerksomheten mot Varig tilrettelagt arbeid.

Kanalen påpeker 3. september at både KrF og Venstre synes det er en dårlig idé å flytte ansvaret for tiltaket fra stat til kommune, og at det dermed ikke er stortingsflertall for kommunalisering. NRK spør også Venstres Sveinung Rotevatn om hans syn på at regjeringen likevel ønsker å gjennomføre forsøk med kommunal regi, og Rotevatn svarer:

-Før jeg vil gi noe OK til et prøveprosjekt, vil jeg definitivt se hvordan regjeringen vil gjennomføre det.

Venstre stiller seg tvilende til om mange kommuner vil kunne gi et godt nok arbeidstilbud, og frykter samtidig at tilrettelagte arbeidsplasser til utviklingshemmede og andre som ønsker slike jobber vil komme langt ned på listen når kommunene skal sette sine budsjetter:

-Det er definitivt grunn til å tro at mange kommuner vil nedprioritere den gruppen økonomisk, så fra Venstres side er vår holdning at her bør man ha et nasjonalt ansvar, og vi er skeptiske til at dette skal flyttes ned til kommunen, sier Rotevatn til NRK.