Hammer og spiker ligger på planker
Foto: Shutterstock

TIPS: Leter du etter modeller for hvordan du organiserer tiltak og tjenestetilbud? Logg deg inn på våre medlemssider.

ASVL har lang erfaring og solid kunnskap om attføringsfagfeltet og tilrettelagt arbeid, og jobber hele tiden for å styrke medlemsbedriftenes kompetanse. Blant annet har vi etablert et fagnettverk i ROS (arbeidsevnekartlegging), vi samarbeider med ulike utdanningsinstitusjoner om utvikling av relevante studier, vi arrangerer egne kurs og konferanser gjennom Vekstakademiet, og vi tilbyr også en rekke kurs og studier i samarbeid med andre aktører.

ASVL har også en egen faggruppe, bestående av ressurspersoner i organisasjonen. Fagutvikler Lise Oppegård leder gruppen.
Faggruppens mandat er å utvikle modeller for tiltakene i skjermet sektor, metoder og tilbud om kurs og studier spesielt rettet inn mot vår bransje.

Til sammen utgjør dette en solid verktøykasse! Vi er stolte av den, og vi håper den kommer til nytte!

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om eller innspill.

Prosjektleder: Wenche Syvertsen: wenche@asvl.no | Tlf: 22 03 30 55
Fagutvikler:     Lise Oppegaard: lise@asvl.no | Tlf: 22 03 30 54