Hammer og spiker ligger på planker
Foto: Shutterstock

ASVL har lang erfaring og solid kunnskap om attføringsfagfeltet og tilrettelagt arbeid, og jobber hele tiden for å styrke medlemsbedriftenes kompetanse.

ASVL har også en egen faggruppe, bestående av ressurspersoner i organisasjonen. Fagutvikler Lise Oppegård leder gruppen.

Vi håper du finner det du trenger for å lykkes med å gjøre arbeid mulig for alle!

Ta kontakt med Wenche eller Lise dersom du har spørsmål om eller innspill.