Logo BKV.jpg

Vi i ASVL tar kravspesifikasjonen i AFT på alvor og har startet et nettverk i bransjen vi kaller for BkV-Basiskompetanse i Vekstbedrift.

Dette blir et nettverk for Vekst- og attføringsbedrifter som ønsker å bli i stand til å kartlegge og drive opplæring i forhold til basiskompetanse i egenregi.

Vi tar utgangspunkt i «Læringsnettverket» sin modell (Rune Kvarme hos ASVL etablerte dette i 2007), men ønsker å spisse og tilpasse dette slik at det passer til forventningene i AFT.

Så langt har vi lagd en kursrekke for de av våre bedrifter som ønsker å delta i nettverket. Kurset består av en sertifisering i i forhold til Kartleggingsverktøyene Rådgiveren og Veilederen, samt en gjennomgang av Kompetanse Norges verktøy knyttet til matematikk, språk og IKT.

Vi tilbyr også kurs til de av medlemmene som ønsker å styrke sine pedagoger i forhold til hvordan konkret jobbe med kombinasjonen basiskompetanseopplæring og arbeid/ skolegang.

Vi vil også se på en modell for kompetansesamarbeid mellom medlemsbedriftene, og lage et forslag til samarbeidsavtale med kommunen der det ikke finnes andre tilgjengelige ressurser.