Vi i ASVL tar kravspesifikasjonen i AFT på alvor og gir løpende bistand til medlemsbedriftene i forhold til hvordan de skal kunne rigge seg for å kunne gi best mulig tilbud til deltakerne i AFT både basiskompetanse-kartlegging, og – opplæring.

ASVL har tatt initiativ til å lage et kompetansenettverk for pedagoger/ spesialpedagoger som jobber med basiskompetanse i medlemsbedriftene. I løpet av vinteren 2020/ 2021 vil dette presenteres for medlemmene.

ASVL har lagd en kursrekke for de av våre bedrifter som ønsker å oppgradere sitt basiskompetansetilbud. Kursene består av en sertifisering i kartleggingsverktøyene Rådgiveren og Veilederen, samt et kurs i forhold til hvordan dere som Vekstbedrifter både selv, og gjennom bistand fra vår samarbeids-partner NetPed, kan gi basiskompetanse-opplæring.

Medlemsbedrifter som ennå ikke har tilbud om basiskompetansekartlegging, og eller basiskompetanseopplæring, kan ta kontakt med Rune Kvarme i ASVL for veiledning til hvordan bedriften kan komme i gang.

3 måter å tilby basiskompetanseopplæring i AFT

Bedrifter som ønsker å bli leverandører av Arbeidsforberedende trening må i noen fylker beskrive overfor NAV hvordan de har tenkt å tilfredsstille kravet om å tilby basiskompetanseopplæring for kandidater som trenger det.

Dette er mulighetene:

  1. Bedriften kan sørge for å ha kompetanse og ansatte som er i stand til å drive basiskompetanseopplæring. I noen fylker vil NAV forvente at bedriften ansetter personale med lærer/- spesialpedagogkompetanse.

ELLER

  1. Bedriften kan innlede samarbeid med søsterbedrifter, eller andre eksterne aktører om slik opplæring. I mange fylker har det vist seg å være vanskelig å finne offentlige ressurser som er villige til å ta på seg dette (f. eks voksenopplæring, VGS eller andre).

ELLER

3.

Bedriften kan benytte seg av samarbeidet ASVL har initiert med NetPed. NetPed og ASVL har samarbeidet om å lage en «fjernundervisningsløsning» som dekker AFTs kompetansekrav til basiskompetanseopplæring. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler dette kursopplegget, slik at basiskompetanseopplæringen kan skje i Vekstbedriften med den faglige bistanden fra NetPed. Det faglige innholdet vil være i henhold til de kursene vi tilbyr i forhold til Basiskompetanseopplæring.  

Dersom NAV i ditt fylke ønsker at du redegjør for hvordan bedriften skal oppfylle kravet om basiskompetanseopplæring og du er usikker på dette, ta kontakt med Rune Kvarme, så vil vi bistå.

Her kan du laste ned en tekst som beskriver løsning 3 som skissert over. Den kan du bruke når du, overfor NAV, skal beskrive bedriftens tilbud innen basiskompetanseopplæring.

Her kan du laste ned en tekst som beskriver Netped/ASVL-løsningen i mer detalj