Benchmarking Attføring (BATT) er et samarbeid mellom Nav, ASVL og Arbeid & Inkludering i NHO for å finne relevante mål på kvalitet i attføringsarbeidet.

Gjennom BATT er målet å:

  • Etablere et tettere samarbeid mellom NAV og tiltaksarrangørene i arbeidet med å heve kvaliteten på attføringsarbeidet.
  • Introdusere et element av konkurranse mellom tiltaksarrangørene, for å stimulere til forbedringsarbeid. ASVL ønsker imidlertid ikke publisering av resultater, da vi mener resultatene i stor grad avhenger av hvem som søkes inn i et tiltak.
  • Legge til rette for benchmarking og benchlearning.
  • Gi Nav-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og kvaliteten på disse tjenestene.
  • Gjøre det lettere for Nav å jobbe med leverandørutvikling.

Sentrale dokumenter for nedlasting

Rettledning for Benchmarking Attføring kan lastes ned her. Det er denne som skal brukes ved utfylling av tallene i BATT. Dersom du har bidratt til BATT, finner du info om egen bedrift og fylkesvise tall ved å logge inn i portalen.

For mer informasjon, kontakt torstein@asvl.no og wenche@asvl.no